تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : مکانیک ,

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

با عنوان: 

طراحی و تحلیل C-Hook های 40 تنی

طراحی با استفاده از نرم افزار Inventor

تحلیل با استفاده از نرم افزار Ansysچکیده
هدف از این پروژه طراحی و تحلیل C-Hook های40 تنی می باشد. روند طراحی و تحلیل بدین صورت انجام می گیرد که در ابتدا طرح مورد نظر در نرم افزار Inventor کشیده شده و با توجه به مرکز ثقل آن، وزنه تعادل مناسب طوری انتخاب می شود که مجموعه C-Hook و وزنه تعادل به حالت افقی درآید. سپس محاسبات لازم جهت یافتن حالت های بحرانی بارگذاری، انجام می گیرد و با مشخص شدن شکل نهایی C-Hook، نمونه مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سرانجام بارگذاری و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده از نرم افزار با اعداد بدست آمده از محاسبات دستی مقایسه می شود و سرانجام طرح ارائه شده، بر اساس ضریب ایمنی مورد نظر برای حالات استاتیکی و خستگی، در جهت برآوردن نیازهای طراح بهینه می گردد. از آن جا که برای هر C-Hook با وزن و ابعاد مشخص، محل بارگذاری بحرانی متفاوت است، لذا نحوه طراحی بدین صورت انجام می گیرد که برای C-Hook مدل شده در نرم  افزار Inventor، پس از بدست آوردن مشخصات مورد نیاز از این نرم افزار، مدل مورد نظر  در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سپس تحلیل میگردد تا سرانجام طرح مطلوب به دست آید.   

مقدمه

C-hook  وسیله ای است که برای حمل کویل های ورق در کارگاه های مجهز به جرثقیل های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل C-Hook عموماً به صورت C بوده که عمدتاً زبانه آن در قسمت زیرین بزرگتر است. طراحی و ساخت C-Hook ها در کارخانه هایی که تولیدکننده و یا استفاده کننده کویل می باشند به جای خرید این وسیله از شرکت های خارجی می تواند کمک بزرگی در کاهش هزینه های اضافی کارخانه باشد. در فصل دوم محاسبات طراحی C-Hook آمده است. در فصل سوم معرفی نرم افزار Ansys و نحوه مدل کردن جسم و مش  بندی آن آمده است. در فصل چهارم نتایج تحلیل C-Hook ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام فهرست منابع مورد استفاده و در قسمت پیوست نقشه C-Hook  آمده است.     


 فهرست

تقدیر و تشکر

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول: محاسبات دستی و مقاومتی

1-1  محاسبه وزن وزنه تعادل

1-2 بارگذاری و حالت های بحرانی

1-2-1 کویل سوار بر  C-Hook

1-2-2عمودی کردن محور کویل از حالت افقی

1-3  انتخاب شعاع راکورد مطلوب

1-4 محاسبات مربوط به خستگی

فصل دوم: روش المان محدود و معرفی نرم افزار

2-1 پیشگفتار

2-2 آشنایی كلی با روش اجزاء محدود و نرم‌افزار ANSYS

2-3 معرفی نرم‌افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن

2-4 آشنایی با نصب نرم‌افزار و نیازهای سخت‌افزاری آن

2-5 روش های اجرای نرم‌افزار

 2-6 توضیح محیط نرم‌افزار و منوهای آن

 2-7 انواع فایل های به كار گرفته شده توسط نرم ‌افزار

2-8 ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر

2-9 چگونگی استفاده از نرم افزار برای انجام پروژه

فصل سوم: نتایج تحلیلC-Hookبااستفاده از نرم افزار Ansys

3-1 کویل سوار بر C-Hook

3-2 عمودی کردن محور کویل از حالت افقی

3-3 تحلیل C-Hook با شعاع راکورد¬های مختلف

3-4 توزیع تنش در C-Hook در اثر وزن آن

جمع بندی و پیشنهادات

فهرست منابع و مراجع

لازم به ذکر است که این پروژه برای درس طراحی اجزا نیز ارائه شده است.
تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

هزینه کار شده: 200000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com
برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات با عنوان: طراحی و تحلیل C-Hook های 40 تنی طراحی با استفاده از نرم افزار Inventor تحلیل با استفاده از نرم افزار Ansys چکیده هدف از این پروژه طراحی و تحلیل C-Hook های40 تنی می باشد. روند طراحی و تحلیل بدین صورت انجام می گیرد که در ابتدا طرح مورد نظر در نرم افزار Inventor کشیده شده و با توجه به مرکز ثقل آن , وزنه تعادل مناسب طوری انتخاب می شود که مجموعه C-Hook و وزنه تعادل به حالت افقی درآید. سپس محاسبات لازم جهت یافتن حالت های بحرانی بارگذاری , انجام می گیرد و با مشخص شدن شکل نهایی C-Hook , نمونه مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سرانجام بارگذاری و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده از نرم افزار با اعداد بدست آمده از محاسبات دستی مقایسه می شود و سرانجام طرح ارائه شده , بر اساس ضریب ایمنی مورد نظر برای حالات استاتیکی و خستگی , در جهت برآوردن نیازهای طراح بهینه می گردد. از آن جا که برای هر C-Hook با وزن و ابعاد مشخص , محل بارگذاری بحرانی متفاوت است , لذا نحوه طراحی بدین صورت انجام می گیرد که برای C-Hook مدل شده در نرم افزار Inventor , پس از بدست آوردن مشخصات مورد نیاز از این نرم افزار , مدل مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سپس تحلیل میگردد تا سرانجام طرح مطلوب به دست آید. مقدمه C-hook وسیله ای است که برای حمل کویل های ورق در کارگاه های مجهز به جرثقیل های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل C-Hook عموماً به صورت C بوده که عمدتاً زبانه آن در قسمت زیرین بزرگتر است. طراحی و ساخت C-Hook ها در کارخانه هایی که تولیدکننده و یا استفاده کننده کویل می باشند به جای خرید این وسیله از شرکت های خارجی می تواند کمک بزرگی در کاهش هزینه های اضافی کارخانه باشد. در فصل دوم محاسبات طراحی C-Hook آمده است. در فصل سوم معرفی نرم افزار Ansys و نحوه مدل کردن جسم و مش بندی آن آمده است. در فصل چهارم نتایج تحلیل C-Hook ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام فهرست منابع مورد استفاده و در قسمت پیوست نقشه C-Hook آمده است. فهرست تقدیر و تشکر فهرست چکیده مقدمه فصل اول: محاسبات دستی و مقاومتی 1-1 محاسبه وزن وزنه تعادل 1-2 بارگذاری و حالت های بحرانی 1-2-1 کویل سوار بر C-Hook 1-2-2عمودی کردن محور کویل از حالت افقی 1-3 انتخاب شعاع راکورد مطلوب 1-4 محاسبات مربوط به خستگی فصل دوم: روش المان محدود و معرفی نرم افزار 2-1 پیشگفتار 2-2 آشنایی كلی با روش اجزاء محدود و نرم‌افزار ANSYS 2-3 معرفی نرم‌افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن 2-4 آشنایی با نصب نرم‌افزار و نیازهای سخت‌افزاری آن 2-5 روش های اجرای نرم‌افزار 2-6 توضیح محیط نرم‌افزار و منوهای آن 2-7 انواع فایل های به كار گرفته شده توسط نرم ‌افزار 2-8 ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر 2-9 چگونگی استفاده از نرم افزار برای انجام پروژه فصل سوم: نتایج تحلیلC-Hookبااستفاده از نرم افزار Ansys 3-1 کویل سوار بر C-Hook 3-2 عمودی کردن محور کویل از حالت افقی 3-3 تحلیل C-Hook با شعاع راکورد¬های مختلف 3-4 توزیع تنش در C-Hook در اثر وزن آن جمع بندی و پیشنهادات فهرست منابع و مراجع لازم به ذکر است که این پروژه برای درس طراحی اجزا نیز ارائه شده است. تعداد صفحات: 70 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 40000 تومان هزینه کار شده: 200000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,