تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : مکانیک ,

آموزش تصویری ریاضی عمومی ۲


حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود.


مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد ویدئو ها : 41 ویدئو

درباره آموزگار:
سیاوش شهشهانی


سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.لیست درس ها :

جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی

جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی

جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی

جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

جلسه ۵ - روش گرام اشمیت

جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱

جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲

جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱

جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران

جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان

جلسه ۱۱ - بردار ویژه

جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1

جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری

جلسه ۱۴ -مختصات قطبی
   
جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم

جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1

جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2

جلسه ۱۸ - تغییر مختصات

جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد

جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1

جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2

جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق

جلسه ۲۳ - میدان گرادیان

جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای

جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق

جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)

جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)

جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
   
جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول)

جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)

جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)

جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)

جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات

جلسه ۳۴ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)

جلسه ۳۵ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

جلسه ۳۶ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

جلسه ۳۷ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)

جلسه ۳۸ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)

جلسه ۳۹ - قضیه گرین

جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)

جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس
تعداد لوح فشرده : 2DVD

حجم کلی : 7 گیگا بایت

کیفیت : عالی

قیمت : 26000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : آموزش تصویری ریاضی عمومی ۲ حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود. مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف تعداد ویدئو ها : 41 ویدئو درباره آموزگار: سیاوش شهشهانی سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد. لیست درس ها : جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی جلسه ۵ - روش گرام اشمیت جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱ جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲ جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱ جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان جلسه ۱۱ - بردار ویژه جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1 جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری جلسه ۱۴ -مختصات قطبی جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1 جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2 جلسه ۱۸ - تغییر مختصات جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1 جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2 جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق جلسه ۲۳ - میدان گرادیان جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا , قاعده زنجیره ای جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول) جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول) جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم) جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول) جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم) جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول) جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم) جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات جلسه ۳۴ - میدان برداری , خم و قضایای برداری (کرل , دیورجانس و گرادیان)(بخش اول) جلسه ۳۵ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم) جلسه ۳۶ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم) جلسه ۳۷ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم) جلسه ۳۸ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم) جلسه ۳۹ - قضیه گرین جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول) جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس تعداد لوح فشرده : 2DVD حجم کلی : 7 گیگا بایت کیفیت : عالی قیمت : 26000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,