تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:

ماشین کاری با استفاده از اشعه یونی

Electron Beam Machining -
EBM
چكیده

در ماشین های برشکاری و جوشکاری با پرتو الکترونی پرتوهای نسبتا پر قدرتی مورد استفاده قرار می‌گیرندکه درآنها سرعت الکترونها از نصف سرعت نور تجاوز نمی نماید. این جریان پر سرعت الکترونها بر نقطه بسیار کوچکی تابانیده شده و در آن موضع به داخل ماده ای که قصد انجام کار بر رویش می‌باشد نفوذ می کند. کاربرد‌های EBM تولید قالب های کشش سیم، روزنه های عبوری اشعه نوری و نخ ریس‌های ظریف جهت تولید الیاف مصنوعی * تولید سوراخ‌های اندازه گیری و یا پروفیل دار که برای سوراخ جریان شیرهای برش انژکتور سوخت راکت و یا شیپور انژکتور موتور‌های دیزلی به کار گمارده می‌شود. محدودیت‌های EBM *مخارج تجهیزات خیلی بالا می باشد * احتیاج به اپراتور ماهربا مهارت بالا می باشد. مزیت‌هایEBM *امکان ماشینکاری میکرونی * هر ماده ای که بتواند در خلا شدید باقی بماند را می توان برش کاری نمود.

مقدمه
در حدود دو قرن اساس تكنولوژی ماشین ابزار مرسوم عمل برش مكانیكی بود كه هنگام برخورد ابزار تیز با قطعه كاری از جنس نرمتر ایجاد می‏شد. در واقع اصول كار این ماشینها هنوز هم موضوع بررسیهای زیادی است .در سالهای اخیر توجه به سمت كاربردهای روشهای براده برداری غیر مرسوم جلب شده است. این پروژه درباره یكی از روشهای پیشرفته است؛ مطالعه و بررسی اجزاء ماشین پرتوالكترونی و پارامترهای موثر در ماشنیكاری به روش EBM و نیز كاربرد این روش . 
این روش ماشینكاری شامل انتشار الكترونها از یك فیلمان و تندتر شدن حركت الكترونها برای رسیدن به سرعت بالا (حدود 60 درصد سرعت نور)، بوسیله گذراندن آنها از میان یك پتانسیل الكتریكی ما بین 100 و 150 كیلو ولت می باشد حلقه های مغناطیسی برای متمركز كردن و موقعیت دهی پرتوهای الكترونی با دانسیته نیرویی بالا كه دست كم 6 10 وات بر میلی متر مربع است، می باشند وقتیكه پرتو الكترونی به قطعه كار برخورد می‌كند انرژی جنبشی‌اش به انرژی گرمایی تبدیل می شود. این دانسیته‌های نیرویی بالا برای ذوب ناگهانی و تبخیر هر ماده‏ای بدون توجه به نقطه ذوب یا خواص حرارتی كافی می باشند. این امكان می دهد كه سوراخها با میزان نفوذی كه به مراتب از دیگر روشهای موجود بیشترند، سوراخكاری شوند. اشكال مهم ماشینكاری با پرتو الكترونی این است كه فرآیند باید در فضای خلا خوب (ماكزیمم فشار برابر یك پاسكال) انجام شود و فراهم كردن این شرایط به هزینه تجهیزاتی نسبتاً بالا و نیروی كار ماهر نیازمند است.
برای بررسی و تحقیق، در این پروژه ابتدا پیشرفت ماشین ابزار و شرایطی كه استفاده از روشهای ماشینكاری جدید را باعث شده موردنظر قرار می‏گیرد. در بخش دوم، روشهای تولید مخصوص و تقسیم بندی آن، همچنین كاربرد این روشها در مقایسه با روشهای سنتی و نیز جایگاه این روشها بحث شده است. در بخش سوم تجهیزات اولیه ماشینهای پرتو الكترونی و اصول ماشینكاری و پارامترهای موثر بر آن و در نهایت كاربرد و فواید ومعایب EBM بررسی شده است.
اثرات الكترونیكی و اتمی كه بیشتر روشهای پیشرفته و از جمله پرتو الكترونی بر اساس آنها هستند موضوع ضمیمه بخش سوم را تشكیل می دهد. این ضمیمه برای كسانی آورده شده كه با این موضوع ناآشنا هستند.
در بخش چهارم مقالاتی از EBM گردآوری شده كه این مقالات اطلاعاتی در مورد پرتو الكترونی و كاربردهای عملی این روش در صنعت ارائه می دهند.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                 

چكیده   

پیشگفتار   
فرایندهای پیشرفته ماشینكاری   
فرایندهای پیشرفته ماشینكاری   
فرایندهای مختلط (تركیبی)   
مقدمه   
فصل اول (پیشرفت ماشینكاری)
1- پیشرفت ماشینكاری   

فصل دوم ( روش های تولید مخصوص)

2- روشهای تولید مخصوص   
2- 1- روشهای ماشینكاری غیر مرسوم   
2- 1- 1- تقسیم بندی روشهای ماشین كاری غیر سنتی (NTMM)   
2-1-2- انتخاب روش ماشینكاری   
2-1-3- محدودیتهای NTMM   
2-2 روشهای فرم دهی غیر مرسوم   
2-3 كاربرد روشهای تولید مخصوص در مقایسه با روشهای سنتی   
2-4 جایگاه و علل كاربرد فرآیندهای تولید مخصوص   

    فصل سوم(سختی وسختی پذیزی)   
                                     
3- 1 مقدمه   
3-2- تجهیزات اولیه   
3-2-1 جریان خروجی   
3-2-2 بحث تئوری   
3-3- اصول ماشینكاری پرتو الكترونی   
3-3-1 پارامترها و عوامل مهم ماشینكاری   
3-4 عوامل موثر در براده برداری EBM   
3-4-1 سرعت براده برداری در EBM   
3-4-2- نرخ باربرداری و تلرانس ها:   
3-5- كاربردهای عملی ماشینكاری با پرتو الكترونی   
3-5-1 سوراخكاری   
3-5-2 سوراخكاری ورقهای نازك   
3-5-3 ساخت شابلن برای تولید مدار مجتمع   
3-6- مزایا و معایب روش ماشینكاری با پرتو الكترونی   
3-6-1 مزایای روش EBM   
3-6-2 معایب روش EBM   
3-7 - اصول پایه اتمی و الكتریكی   
3-7-1- خواص پایه الكتریسیته   
3-7-2 تئوری ساختار اتمی و تابش بوهر   
3-7-3 طبیعت دوگانه ماده   
3-7-4- تبدیل انرژی الكتریكی به گرما   

فصل چهارم ( مقالات )

ماشینكاری با پرتو الكترونی و مقایسه با جوشكاری بروش اشعه الكترونی   
1- مقدمه   
2- شرح فرآیند   
3-كاربرد تولید   
4-فاكتورهای انتخاب روش   
5- محدودیتهای موجود   

تحلیل لیتوگرافی به روش پرتو الكترونی   
1- خلاصه   
2- مقدمه   
3-تئوری   
4-مقایسه بازمان آزمایشی (تجربی)   
5-نتیجه   
ساخت ماسك با پرتوالكترونی با استفاده از مقاومتهای نوری   
1-خلاصه   
2-مقدمه   
3- مقاومتهای نوری از مواد حساس به الكترون   
4- شبكه های دوربین نجومی با نوبت كاری مرحله ای به عنوان مثالهای كاربردی   

نقشه خطوط پلی سیلیكون 1/0 میكرومتر با استفاده از مقاومت پرتوالكترونی منفی
1- مقدمه   
2- آزمایش   
3- نتایج و بحث   
4- نتیجه  

تاثیر كانون پرتو در ماشینكاری ورق خام سرامیكی بروش پرتو الكترونی   
1- خلاصه   
2-  مقدمه   
3- طریقه عمل آزمایش   
4-  نتایج آزمایش   
5- تاثیر نقطه غیر كانون پرتو   
6- كنترل مركز دینامیكی (ذره‏ای)   
7- نتایج   
فهرست منابع   

تعداد صفحات: 120

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان: ماشین کاری با استفاده از اشعه یونی Electron Beam Machining - EBM چكیده در ماشین های برشکاری و جوشکاری با پرتو الکترونی پرتوهای نسبتا پر قدرتی مورد استفاده قرار می‌گیرندکه درآنها سرعت الکترونها از نصف سرعت نور تجاوز نمی نماید. این جریان پر سرعت الکترونها بر نقطه بسیار کوچکی تابانیده شده و در آن موضع به داخل ماده ای که قصد انجام کار بر رویش می‌باشد نفوذ می کند. کاربرد‌های EBM تولید قالب های کشش سیم , روزنه های عبوری اشعه نوری و نخ ریس‌های ظریف جهت تولید الیاف مصنوعی * تولید سوراخ‌های اندازه گیری و یا پروفیل دار که برای سوراخ جریان شیرهای برش انژکتور سوخت راکت و یا شیپور انژکتور موتور‌های دیزلی به کار گمارده می‌شود. محدودیت‌های EBM *مخارج تجهیزات خیلی بالا می باشد * احتیاج به اپراتور ماهربا مهارت بالا می باشد. مزیت‌هایEBM *امکان ماشینکاری میکرونی * هر ماده ای که بتواند در خلا شدید باقی بماند را می توان برش کاری نمود. مقدمه در حدود دو قرن اساس تكنولوژی ماشین ابزار مرسوم عمل برش مكانیكی بود كه هنگام برخورد ابزار تیز با قطعه كاری از جنس نرمتر ایجاد می‏شد. در واقع اصول كار این ماشینها هنوز هم موضوع بررسیهای زیادی است .در سالهای اخیر توجه به سمت كاربردهای روشهای براده برداری غیر مرسوم جلب شده است. این پروژه درباره یكی از روشهای پیشرفته است؛ مطالعه و بررسی اجزاء ماشین پرتوالكترونی و پارامترهای موثر در ماشنیكاری به روش EBM و نیز كاربرد این روش . این روش ماشینكاری شامل انتشار الكترونها از یك فیلمان و تندتر شدن حركت الكترونها برای رسیدن به سرعت بالا (حدود 60 درصد سرعت نور) , بوسیله گذراندن آنها از میان یك پتانسیل الكتریكی ما بین 100 و 150 كیلو ولت می باشد حلقه های مغناطیسی برای متمركز كردن و موقعیت دهی پرتوهای الكترونی با دانسیته نیرویی بالا كه دست كم 6 10 وات بر میلی متر مربع است , می باشند وقتیكه پرتو الكترونی به قطعه كار برخورد می‌كند انرژی جنبشی‌اش به انرژی گرمایی تبدیل می شود. این دانسیته‌های نیرویی بالا برای ذوب ناگهانی و تبخیر هر ماده‏ای بدون توجه به نقطه ذوب یا خواص حرارتی كافی می باشند. این امكان می دهد كه سوراخها با میزان نفوذی كه به مراتب از دیگر روشهای موجود بیشترند , سوراخكاری شوند. اشكال مهم ماشینكاری با پرتو الكترونی این است كه فرآیند باید در فضای خلا خوب (ماكزیمم فشار برابر یك پاسكال) انجام شود و فراهم كردن این شرایط به هزینه تجهیزاتی نسبتاً بالا و نیروی كار ماهر نیازمند است. برای بررسی و تحقیق , در این پروژه ابتدا پیشرفت ماشین ابزار و شرایطی كه استفاده از روشهای ماشینكاری جدید را باعث شده موردنظر قرار می‏گیرد. در بخش دوم , روشهای تولید مخصوص و تقسیم بندی آن , همچنین كاربرد این روشها در مقایسه با روشهای سنتی و نیز جایگاه این روشها بحث شده است. در بخش سوم تجهیزات اولیه ماشینهای پرتو الكترونی و اصول ماشینكاری و پارامترهای موثر بر آن و در نهایت كاربرد و فواید ومعایب EBM بررسی شده است. اثرات الكترونیكی و اتمی كه بیشتر روشهای پیشرفته و از جمله پرتو الكترونی بر اساس آنها هستند موضوع ضمیمه بخش سوم را تشكیل می دهد. این ضمیمه برای كسانی آورده شده كه با این موضوع ناآشنا هستند. در بخش چهارم مقالاتی از EBM گردآوری شده كه این مقالات اطلاعاتی در مورد پرتو الكترونی و كاربردهای عملی این روش در صنعت ارائه می دهند. فهرست عنوان چكیده پیشگفتار فرایندهای پیشرفته ماشینكاری فرایندهای پیشرفته ماشینكاری فرایندهای مختلط (تركیبی) مقدمه فصل اول (پیشرفت ماشینكاری) 1- پیشرفت ماشینكاری فصل دوم ( روش های تولید مخصوص) 2- روشهای تولید مخصوص 2- 1- روشهای ماشینكاری غیر مرسوم 2- 1- 1- تقسیم بندی روشهای ماشین كاری غیر سنتی (NTMM) 2-1-2- انتخاب روش ماشینكاری 2-1-3- محدودیتهای NTMM 2-2 روشهای فرم دهی غیر مرسوم 2-3 كاربرد روشهای تولید مخصوص در مقایسه با روشهای سنتی 2-4 جایگاه و علل كاربرد فرآیندهای تولید مخصوص فصل سوم(سختی وسختی پذیزی) 3- 1 مقدمه 3-2- تجهیزات اولیه 3-2-1 جریان خروجی 3-2-2 بحث تئوری 3-3- اصول ماشینكاری پرتو الكترونی 3-3-1 پارامترها و عوامل مهم ماشینكاری 3-4 عوامل موثر در براده برداری EBM 3-4-1 سرعت براده برداری در EBM 3-4-2- نرخ باربرداری و تلرانس ها: 3-5- كاربردهای عملی ماشینكاری با پرتو الكترونی 3-5-1 سوراخكاری 3-5-2 سوراخكاری ورقهای نازك 3-5-3 ساخت شابلن برای تولید مدار مجتمع 3-6- مزایا و معایب روش ماشینكاری با پرتو الكترونی 3-6-1 مزایای روش EBM 3-6-2 معایب روش EBM 3-7 - اصول پایه اتمی و الكتریكی 3-7-1- خواص پایه الكتریسیته 3-7-2 تئوری ساختار اتمی و تابش بوهر 3-7-3 طبیعت دوگانه ماده 3-7-4- تبدیل انرژی الكتریكی به گرما فصل چهارم ( مقالات ) ماشینكاری با پرتو الكترونی و مقایسه با جوشكاری بروش اشعه الكترونی 1- مقدمه 2- شرح فرآیند 3-كاربرد تولید 4-فاكتورهای انتخاب روش 5- محدودیتهای موجود تحلیل لیتوگرافی به روش پرتو الكترونی 1- خلاصه 2- مقدمه 3-تئوری 4-مقایسه بازمان آزمایشی (تجربی) 5-نتیجه ساخت ماسك با پرتوالكترونی با استفاده از مقاومتهای نوری 1-خلاصه 2-مقدمه 3- مقاومتهای نوری از مواد حساس به الكترون 4- شبكه های دوربین نجومی با نوبت كاری مرحله ای به عنوان مثالهای كاربردی نقشه خطوط پلی سیلیكون 1/0 میكرومتر با استفاده از مقاومت پرتوالكترونی منفی 1- مقدمه 2- آزمایش 3- نتایج و بحث 4- نتیجه تاثیر كانون پرتو در ماشینكاری ورق خام سرامیكی بروش پرتو الكترونی 1- خلاصه 2- مقدمه 3- طریقه عمل آزمایش 4- نتایج آزمایش 5- تاثیر نقطه غیر كانون پرتو 6- كنترل مركز دینامیكی (ذره‏ای) 7- نتایج فهرست منابع تعداد صفحات: 120 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 40000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,