تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
و مهندسی متالورژی

با عنوان :

ریخته گری دقیق

Investment Casting



چکیده
فرایند ریخته گری یکی از فرایندهای مهم تهیه قطعات صنعتی است که در سالهای اخیر توسعه سریعی داشته است. در این فرایند طیف وسیعی از قطعات میتوان تولید کرد و حتی بعضی از قطعات که ساخت آنها با روشهای ماشین کاری مشکل وغیر ممکن است می توان در فرایند ریخته گری تولید کرد. فرایند رخته گری به انواع مختلفی از قبیل ،ریخته گری تحت فشار،ریخته گری گریز از مرکز، ریخته گری ماسه ای، ریخته گری در قالب دائمی، ریخته گری دقیق و غیره تقسیم می شود. اساس  تمام روش های ریخته گری، تغذیه فلز مذاب به درون حفره ای با شکل مورد نظر در درون یک قالب و به دنبال آن سرد شدن این مذاب و تولید جسمی جامد است. اختلاف اصلی فرایندهای گوناگون روش های تهیه این قالب می باشد. در این پایان نامه با توجه به این که امروزه تولید قطعات  پیچیده  با دقت ابعادی بالا با روش ریخته گری دقیق از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق روش های ریخته گری دقیق و مراحل آن و موارد مورد استفاده در این روش  بیشتر به صورت عملی  شرح داده شده است. در بخش های اول این پروژه فوائد این روش و مراحل مختلف آن و انواع ریخته گری دقیق به صورت کلی بیان شده است و در بخشهای بعدی به صورت مفصل شرح داده شده است و در قسمت های بعد روش های ریختن و راهگها توضیح داده شده است و در بخشهای آخر در مورد عیوب ریخته گری دقیق ومقایسه انواع ریخته گری با روش ریخته گری دقیق و چگونگی آماده سازی مواد مصرفی وانجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده است.




فهرست مطالب
چکیده

فصل اول : مقدمه
    1-1- ریخته گری دقیق   
1-2- فوائد ریخته گری دقیق
1-3- طبقه بندی فرایند ریخته گری دقیق
1-3-1- قالب گیری پوسته ای
1-3-2- قالب گیری تو پر
1-4- قالب های مدل سیلیکون ولاتکس
1-4-1- نمونه اصلی
1-4-2-قالب
1-4-3- قالب گیری

فصل دوم: مدل های مورد استفاده در ریخته گری دقیق
2-1- مواد سازنده مدل
2-2- مدل های مومی
2-3- موم تزریقی
2-4- دامنه انجماد
2-5- مجموعه مدل

فصل سوم: مواد دیر گداز مورد استفاده در ریخته گری دقیق
3-1- روش های قالب گیری پوسته a سرامیکی
3-2- مواد دیرگداز
3-2-1- ماسه سیلیسی
3-2-2- دوغاب زیر کنی
3-2-3- آلومینها
3-2-4- کاینیت سیلیمنت و آندالوسیت
3-2-5- مولیت
3-2-5- ولاستونیت
3-2-7- دیاسپور و بوکسیت
3-3- اندازه دانه
3-4- چسب ها
3-4-1- سیلیس کلوئیدی
3-5- اجزای تشکیل دهنده دوغاب
3-6- دغاب سیلیس گداخته
3-7- دوغاب زیرکن

فصل چهارم:روش های تهیه وساخت قالب های ریخته گری دقیق
4-1- روش های تهیه قالب برای مدل های جیوه ای
4-2- دستگاه های مخلوط کننده
4-3- خشک کردن
4-4- کنترل فرایند
4-5- فرایند قالب گیری تو پر برای آلیازهای غیر آهنی
4-6- موم زدایی قالب های پوسته سرامیکی
4-7- روش های اعمال فشار خارجی
4-8- موم زدایی و پیش گرم کردن قالب های تو پر
4-8-1- پختن وپیش گرم کردن قالب ها
4-8-2- پیش گرم کردن قالب ها برای ریخته گری در خلا
4-8-3- درجه حرارت پیش گرم کردن
4-9- روش های ریختن
4-9-1- روش  ریخته گری نقلی
4-9-2- روش ریختن تحت فشار
4-9-3- روش ریخته گری به کمک خلا
4-9-4- روش ریخته گری گریزنده از مرکز
4-9-5- روش ریخته گری گریزنده از مرکز عمودی
4-9-6- روش ریخته گری گریزنده از مرکز توسط دستگهای گریز از مرکز
4-1- راهگاه و تغذیه گذاری

فصل پنجم: عیوب قطعات ریخته گری دقیق و بر طرف کردن آنها
5-1- عیوب قطعات ریخته گری دقیق
5-1-1- نیامدها
5-1-2- سر به سر شدن
5-1-3- ترک های انقباضی وترکها
5-1-4- تخلخل
5-1-5- انقباض ناشی از انجماد
5-2- مقایسه انواع ریخته گری با ریخته گری دقیق
5-3- چگونگی تهیه و آماده سازی مواد مصرفی
5-3-1- قالب برای ساخت مدل مصرفی
5-3-2- تهیه موم و نحوه آماده سازی آن
5-3-3- تهیه دیر گداز و دغاب دور مدل
5-3- چگونگی انجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن




تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 35000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com





برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و مهندسی متالورژی با عنوان : ریخته گری دقیق Investment Casting چکیده فرایند ریخته گری یکی از فرایندهای مهم تهیه قطعات صنعتی است که در سالهای اخیر توسعه سریعی داشته است. در این فرایند طیف وسیعی از قطعات میتوان تولید کرد و حتی بعضی از قطعات که ساخت آنها با روشهای ماشین کاری مشکل وغیر ممکن است می توان در فرایند ریخته گری تولید کرد. فرایند رخته گری به انواع مختلفی از قبیل , ریخته گری تحت فشار , ریخته گری گریز از مرکز , ریخته گری ماسه ای , ریخته گری در قالب دائمی , ریخته گری دقیق و غیره تقسیم می شود. اساس تمام روش های ریخته گری , تغذیه فلز مذاب به درون حفره ای با شکل مورد نظر در درون یک قالب و به دنبال آن سرد شدن این مذاب و تولید جسمی جامد است. اختلاف اصلی فرایندهای گوناگون روش های تهیه این قالب می باشد. در این پایان نامه با توجه به این که امروزه تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا با روش ریخته گری دقیق از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق روش های ریخته گری دقیق و مراحل آن و موارد مورد استفاده در این روش بیشتر به صورت عملی شرح داده شده است. در بخش های اول این پروژه فوائد این روش و مراحل مختلف آن و انواع ریخته گری دقیق به صورت کلی بیان شده است و در بخشهای بعدی به صورت مفصل شرح داده شده است و در قسمت های بعد روش های ریختن و راهگها توضیح داده شده است و در بخشهای آخر در مورد عیوب ریخته گری دقیق ومقایسه انواع ریخته گری با روش ریخته گری دقیق و چگونگی آماده سازی مواد مصرفی وانجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده است. فهرست مطالب چکیده فصل اول : مقدمه 1-1- ریخته گری دقیق 1-2- فوائد ریخته گری دقیق 1-3- طبقه بندی فرایند ریخته گری دقیق 1-3-1- قالب گیری پوسته ای 1-3-2- قالب گیری تو پر 1-4- قالب های مدل سیلیکون ولاتکس 1-4-1- نمونه اصلی 1-4-2-قالب 1-4-3- قالب گیری فصل دوم: مدل های مورد استفاده در ریخته گری دقیق 2-1- مواد سازنده مدل 2-2- مدل های مومی 2-3- موم تزریقی 2-4- دامنه انجماد 2-5- مجموعه مدل فصل سوم: مواد دیر گداز مورد استفاده در ریخته گری دقیق 3-1- روش های قالب گیری پوسته a سرامیکی 3-2- مواد دیرگداز 3-2-1- ماسه سیلیسی 3-2-2- دوغاب زیر کنی 3-2-3- آلومینها 3-2-4- کاینیت سیلیمنت و آندالوسیت 3-2-5- مولیت 3-2-5- ولاستونیت 3-2-7- دیاسپور و بوکسیت 3-3- اندازه دانه 3-4- چسب ها 3-4-1- سیلیس کلوئیدی 3-5- اجزای تشکیل دهنده دوغاب 3-6- دغاب سیلیس گداخته 3-7- دوغاب زیرکن فصل چهارم:روش های تهیه وساخت قالب های ریخته گری دقیق 4-1- روش های تهیه قالب برای مدل های جیوه ای 4-2- دستگاه های مخلوط کننده 4-3- خشک کردن 4-4- کنترل فرایند 4-5- فرایند قالب گیری تو پر برای آلیازهای غیر آهنی 4-6- موم زدایی قالب های پوسته سرامیکی 4-7- روش های اعمال فشار خارجی 4-8- موم زدایی و پیش گرم کردن قالب های تو پر 4-8-1- پختن وپیش گرم کردن قالب ها 4-8-2- پیش گرم کردن قالب ها برای ریخته گری در خلا 4-8-3- درجه حرارت پیش گرم کردن 4-9- روش های ریختن 4-9-1- روش ریخته گری نقلی 4-9-2- روش ریختن تحت فشار 4-9-3- روش ریخته گری به کمک خلا 4-9-4- روش ریخته گری گریزنده از مرکز 4-9-5- روش ریخته گری گریزنده از مرکز عمودی 4-9-6- روش ریخته گری گریزنده از مرکز توسط دستگهای گریز از مرکز 4-1- راهگاه و تغذیه گذاری فصل پنجم: عیوب قطعات ریخته گری دقیق و بر طرف کردن آنها 5-1- عیوب قطعات ریخته گری دقیق 5-1-1- نیامدها 5-1-2- سر به سر شدن 5-1-3- ترک های انقباضی وترکها 5-1-4- تخلخل 5-1-5- انقباض ناشی از انجماد 5-2- مقایسه انواع ریخته گری با ریخته گری دقیق 5-3- چگونگی تهیه و آماده سازی مواد مصرفی 5-3-1- قالب برای ساخت مدل مصرفی 5-3-2- تهیه موم و نحوه آماده سازی آن 5-3-3- تهیه دیر گداز و دغاب دور مدل 5-3- چگونگی انجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن تعداد صفحات: 70 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 35000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,