تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : مکاترونیک ,
عملکرد بهینه سیستم های پویا و بهبود کیفیت و ارزانتر شدن فرآورده ها وگسترش میزان تولید و نیزماشینی کردن بسیاری از عملیات. 
کنترل علمی است که به تنظیم رفتار و یا مقدار کمیت های موجود در محیطهای مختلف عملیاتی (همانند محیطهای صنعتی) می پردازد. به عنوان مثال کنترل یک کوره به معنی تنظیم رفتار تغییرات دمایی یا مقدار دمای آن می باشد. 
سیستم های کنترل را به دو دسته تقسیم می کنند : 
سیستم های کنترلی که مقدار متغیر تحت کنترل را روی عدد یا مقدار خاصی تنظیم می کنیم را سیستم های Regulation گوییم .(مثل تنظیم دمای کوره روی 1200 درجه ) سیستم های کنترلی که رفتار متغیر تحت کنترل را  ویمنحنی یا پروفیل خاصی تغییرمی دهند را سیستم Tracking می گویند. (مثل هدایت موشک) .
برچسب ها : مزیت کنترل خودکار ,