تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : تاسیسات , مکانیک ,

 این شیر برقی از نوع آرام بازشو می باشد و اجازه تشکیل شعله به آرامی را فراهم می آورد و حداکثر دبی عبوری از آن با افت۳ میلی بار حدود ۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد .
  
  
تنظیم سرعت  و حجم تشكیل شعله اولیه:
با شل كردن پیچ با لای شیر و چرخش آن در جهت مثبت یا منفی حجم گاز و سرعت رسیدن به حداكثر حجم ورودی تنظیم شده و با این امر می توان به صورت ایمن شعله را تشكیل داد .طبق كاتالوگ حداكثر 10 ثانیه می تواند زمان رسیدن به دبی ماكزیمم شیر طول بكشد .

 تنظیم شعله :

برای تنظیم شعله و دبی عبوری از شیر در حالت باز با استفاده از پیچ آلن موجود در زیر شیر می توان اقدام نمود  .این تنظیم باید بعد از تشكیل شعله و به صورت آرام آرام صورت پذیرد و حتما نحوه تشكیل شعله ابتدایی نیز به موازات ان تنظیم گردد
 برچسب ها : نحوه تنظیم شیر برقی مشعل گازی ,