تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : برق قدرت ,

بررسى قطع شدگى فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها   

- قطعى فاز در موتورهاى انوكسیونى

- بررسى حالت تكفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف :

 1 - حالت بار كامل

 2 - حالت بار ناچیز

 3 - در حالت استارت و راه اندازى

- مقایسه قطع شدن فاز در موتورها با روتور سیم پیچى شده و قفسه اى

- روشهاى مختلف حفاظت

 1 – رله تعادل فازها

 2 – رله مولفه منفى جریان زیاد لحظه اى

 3 – رله جریان زیاد

 4 –رله حرارتى و .. 

دانلود به صورت PDF

محمود رسول زاده

مراجع :

Electric Motor hand book

Gec Measurements Cataloge ...
برچسب ها : بررسى قطع شدگى فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها - قطعى فاز در موتورهاى انوكسیونى - بررسى حالت تكفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف : 1 - حالت بار كامل 2 - حالت بار ناچیز 3 - در حالت استارت و راه اندازى - مقایسه قطع شدن فاز در موتورها با روتور سیم پیچى شده و قفسه اى - روشهاى مختلف حفاظت 1 – رله تعادل فازها 2 – رله مولفه منفى جریان زیاد لحظه اى 3 – رله جریان زیاد 4 –رله حرارتى و .. دانلود به صورت PDF محمود رسول زاده مراجع : Electric Motor hand book Gec Measurements Cataloge ... ,