تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق

ین منبع در سیستم های گرمایشی با دمای بیش از جوشش آب در جو و نیز به مواردی كه بعلت محدودیت ارتفاع موتورخانه یا هر دلیل دیگری  نتوانیم از منبع انبساط باز استفاده كنیم ، بكار می رود . این منبع كه در هر جای ساختمان می تواند قرار گیرد با هوای آزاد ارتباط ندارد  و فشار سیستم توسط بالشتك هوا ، بخار و یا یك گاز بی اثر مانند ازت كه نیمی از حجم منبع را اشغال كرده تأمین می گردد . حداقل فشار در منبع انبساط باید به اندازه ای باشد كه موقع سرد بودن سیستم بالاترین رادیاتور از آب پر باشد ضمنأ لازم است در تمام نقاط مرتفع سیستم شیرهای هواگیری نصب شود .
برچسب ها : محاسبات منبع انبساط بسته ,