فشار سنج
انواع متفاوتی از دستگاه های سنجش فشار وجود دارند. از جمله این انواع می توان به مانومترها، فشار سنج های عقربه ای و ترانسمیترهای فشار اشاره کرد. در بخش مقابل می توانید جزئیات این روش ها را مشاهده نمایید.
مانومترهای U شکل 
در این روش یک مایع با دانستیه معلوم درون لوله ای شفاف که به شکل حرف U است قرار دارد. در حالت عادی سطح مایع در دو شاخه مانومتر با هم یکی است مانومتر شیبدار 
اساس کار این مانومتر شبیه مانومتر U شکل است با این تفاوت که یکی از لوله ها شیبدار است و همچنین در داخل جعبه مانومتر یک مخزن مایع مانومتر نیز قرار دارد. 

فشار سنج عقربه ای 
اساس کار در این روش بر اعمال فشار بر یک جسم الاستیک و اندازه گیری تغییر شکل آن است.اختلاف فشار سنج عقربه ای 
اساس کار در این روش بر اعمال فشار بر یک جسم الاستیک و اندازه گیری تغییر شکل آن است. تغییر شکل جسم الاستیک به حرکت یک عقربه منجر می‌شود


ترانسمیتر فشار 
مرسوم‌ترین تکنولوژی‌های مورد استفاده در سنسورهای فشار الکترونیکی و ترانسمیترهای فشار استفاده از کرنش سنج یا استفاده از خاصیت خازنی هستند.ترانسمیترهای اختلاف فشار 
از ترانسمیتر اختلاف فشار در مواردی استفاده می شود که لازم است اختلاف فشار دو نقطه به صورت الکتریکی اندازه گیری شده و به یک سیگنال قابل انتقال تبدیل شود.