تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک و برق
دسته بندی : استخدام ,
با سلام 

یک شرکت انبوه ساز مسکن در آینده نزدیک برای تامین پروژه جدید خود از قبیل(گچ کاری  سیمانکاری  تاسیساتی  سنگ نما کاری  و ....) نیازمند شرکت ها و یا افراد پیمانکار با تجربه می باشد . افرادی که تمایل به همکاری دارند با ایمیل و تلفن  زیر در تماس باشند.

با تشکر 

09146132129
scholar.mech@yahoo.cm
بابک دلخون

برچسب ها : آگهی شناسایی پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی ,

دسته بندی : مکانیک ,

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

با عنوان: 

طراحی و تحلیل C-Hook های 40 تنی

طراحی با استفاده از نرم افزار Inventor

تحلیل با استفاده از نرم افزار Ansysچکیده
هدف از این پروژه طراحی و تحلیل C-Hook های40 تنی می باشد. روند طراحی و تحلیل بدین صورت انجام می گیرد که در ابتدا طرح مورد نظر در نرم افزار Inventor کشیده شده و با توجه به مرکز ثقل آن، وزنه تعادل مناسب طوری انتخاب می شود که مجموعه C-Hook و وزنه تعادل به حالت افقی درآید. سپس محاسبات لازم جهت یافتن حالت های بحرانی بارگذاری، انجام می گیرد و با مشخص شدن شکل نهایی C-Hook، نمونه مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سرانجام بارگذاری و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده از نرم افزار با اعداد بدست آمده از محاسبات دستی مقایسه می شود و سرانجام طرح ارائه شده، بر اساس ضریب ایمنی مورد نظر برای حالات استاتیکی و خستگی، در جهت برآوردن نیازهای طراح بهینه می گردد. از آن جا که برای هر C-Hook با وزن و ابعاد مشخص، محل بارگذاری بحرانی متفاوت است، لذا نحوه طراحی بدین صورت انجام می گیرد که برای C-Hook مدل شده در نرم  افزار Inventor، پس از بدست آوردن مشخصات مورد نیاز از این نرم افزار، مدل مورد نظر  در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سپس تحلیل میگردد تا سرانجام طرح مطلوب به دست آید.   

مقدمه

C-hook  وسیله ای است که برای حمل کویل های ورق در کارگاه های مجهز به جرثقیل های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل C-Hook عموماً به صورت C بوده که عمدتاً زبانه آن در قسمت زیرین بزرگتر است. طراحی و ساخت C-Hook ها در کارخانه هایی که تولیدکننده و یا استفاده کننده کویل می باشند به جای خرید این وسیله از شرکت های خارجی می تواند کمک بزرگی در کاهش هزینه های اضافی کارخانه باشد. در فصل دوم محاسبات طراحی C-Hook آمده است. در فصل سوم معرفی نرم افزار Ansys و نحوه مدل کردن جسم و مش  بندی آن آمده است. در فصل چهارم نتایج تحلیل C-Hook ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام فهرست منابع مورد استفاده و در قسمت پیوست نقشه C-Hook  آمده است.     


 فهرست

تقدیر و تشکر

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول: محاسبات دستی و مقاومتی

1-1  محاسبه وزن وزنه تعادل

1-2 بارگذاری و حالت های بحرانی

1-2-1 کویل سوار بر  C-Hook

1-2-2عمودی کردن محور کویل از حالت افقی

1-3  انتخاب شعاع راکورد مطلوب

1-4 محاسبات مربوط به خستگی

فصل دوم: روش المان محدود و معرفی نرم افزار

2-1 پیشگفتار

2-2 آشنایی كلی با روش اجزاء محدود و نرم‌افزار ANSYS

2-3 معرفی نرم‌افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن

2-4 آشنایی با نصب نرم‌افزار و نیازهای سخت‌افزاری آن

2-5 روش های اجرای نرم‌افزار

 2-6 توضیح محیط نرم‌افزار و منوهای آن

 2-7 انواع فایل های به كار گرفته شده توسط نرم ‌افزار

2-8 ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر

2-9 چگونگی استفاده از نرم افزار برای انجام پروژه

فصل سوم: نتایج تحلیلC-Hookبااستفاده از نرم افزار Ansys

3-1 کویل سوار بر C-Hook

3-2 عمودی کردن محور کویل از حالت افقی

3-3 تحلیل C-Hook با شعاع راکورد¬های مختلف

3-4 توزیع تنش در C-Hook در اثر وزن آن

جمع بندی و پیشنهادات

فهرست منابع و مراجع

لازم به ذکر است که این پروژه برای درس طراحی اجزا نیز ارائه شده است.
تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

هزینه کار شده: 200000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com
برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات با عنوان: طراحی و تحلیل C-Hook های 40 تنی طراحی با استفاده از نرم افزار Inventor تحلیل با استفاده از نرم افزار Ansys چکیده هدف از این پروژه طراحی و تحلیل C-Hook های40 تنی می باشد. روند طراحی و تحلیل بدین صورت انجام می گیرد که در ابتدا طرح مورد نظر در نرم افزار Inventor کشیده شده و با توجه به مرکز ثقل آن , وزنه تعادل مناسب طوری انتخاب می شود که مجموعه C-Hook و وزنه تعادل به حالت افقی درآید. سپس محاسبات لازم جهت یافتن حالت های بحرانی بارگذاری , انجام می گیرد و با مشخص شدن شکل نهایی C-Hook , نمونه مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سرانجام بارگذاری و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده از نرم افزار با اعداد بدست آمده از محاسبات دستی مقایسه می شود و سرانجام طرح ارائه شده , بر اساس ضریب ایمنی مورد نظر برای حالات استاتیکی و خستگی , در جهت برآوردن نیازهای طراح بهینه می گردد. از آن جا که برای هر C-Hook با وزن و ابعاد مشخص , محل بارگذاری بحرانی متفاوت است , لذا نحوه طراحی بدین صورت انجام می گیرد که برای C-Hook مدل شده در نرم افزار Inventor , پس از بدست آوردن مشخصات مورد نیاز از این نرم افزار , مدل مورد نظر در نرم افزار Ansys مدل سازی شده و سپس تحلیل میگردد تا سرانجام طرح مطلوب به دست آید. مقدمه C-hook وسیله ای است که برای حمل کویل های ورق در کارگاه های مجهز به جرثقیل های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل C-Hook عموماً به صورت C بوده که عمدتاً زبانه آن در قسمت زیرین بزرگتر است. طراحی و ساخت C-Hook ها در کارخانه هایی که تولیدکننده و یا استفاده کننده کویل می باشند به جای خرید این وسیله از شرکت های خارجی می تواند کمک بزرگی در کاهش هزینه های اضافی کارخانه باشد. در فصل دوم محاسبات طراحی C-Hook آمده است. در فصل سوم معرفی نرم افزار Ansys و نحوه مدل کردن جسم و مش بندی آن آمده است. در فصل چهارم نتایج تحلیل C-Hook ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام فهرست منابع مورد استفاده و در قسمت پیوست نقشه C-Hook آمده است. فهرست تقدیر و تشکر فهرست چکیده مقدمه فصل اول: محاسبات دستی و مقاومتی 1-1 محاسبه وزن وزنه تعادل 1-2 بارگذاری و حالت های بحرانی 1-2-1 کویل سوار بر C-Hook 1-2-2عمودی کردن محور کویل از حالت افقی 1-3 انتخاب شعاع راکورد مطلوب 1-4 محاسبات مربوط به خستگی فصل دوم: روش المان محدود و معرفی نرم افزار 2-1 پیشگفتار 2-2 آشنایی كلی با روش اجزاء محدود و نرم‌افزار ANSYS 2-3 معرفی نرم‌افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن 2-4 آشنایی با نصب نرم‌افزار و نیازهای سخت‌افزاری آن 2-5 روش های اجرای نرم‌افزار 2-6 توضیح محیط نرم‌افزار و منوهای آن 2-7 انواع فایل های به كار گرفته شده توسط نرم ‌افزار 2-8 ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر 2-9 چگونگی استفاده از نرم افزار برای انجام پروژه فصل سوم: نتایج تحلیلC-Hookبااستفاده از نرم افزار Ansys 3-1 کویل سوار بر C-Hook 3-2 عمودی کردن محور کویل از حالت افقی 3-3 تحلیل C-Hook با شعاع راکورد¬های مختلف 3-4 توزیع تنش در C-Hook در اثر وزن آن جمع بندی و پیشنهادات فهرست منابع و مراجع لازم به ذکر است که این پروژه برای درس طراحی اجزا نیز ارائه شده است. تعداد صفحات: 70 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 40000 تومان هزینه کار شده: 200000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : مکانیک ,

آموزش تصویری ریاضی عمومی ۲


حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود.


مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد ویدئو ها : 41 ویدئو

درباره آموزگار:
سیاوش شهشهانی


سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.لیست درس ها :

جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی

جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی

جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی

جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

جلسه ۵ - روش گرام اشمیت

جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱

جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲

جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱

جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران

جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان

جلسه ۱۱ - بردار ویژه

جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1

جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری

جلسه ۱۴ -مختصات قطبی
   
جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم

جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1

جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2

جلسه ۱۸ - تغییر مختصات

جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد

جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1

جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2

جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق

جلسه ۲۳ - میدان گرادیان

جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای

جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق

جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)

جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)

جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
   
جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول)

جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)

جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)

جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)

جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات

جلسه ۳۴ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)

جلسه ۳۵ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

جلسه ۳۶ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

جلسه ۳۷ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)

جلسه ۳۸ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)

جلسه ۳۹ - قضیه گرین

جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)

جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس
تعداد لوح فشرده : 2DVD

حجم کلی : 7 گیگا بایت

کیفیت : عالی

قیمت : 26000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : آموزش تصویری ریاضی عمومی ۲ حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود. مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف تعداد ویدئو ها : 41 ویدئو درباره آموزگار: سیاوش شهشهانی سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد. لیست درس ها : جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی جلسه ۵ - روش گرام اشمیت جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱ جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲ جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱ جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان جلسه ۱۱ - بردار ویژه جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1 جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری جلسه ۱۴ -مختصات قطبی جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1 جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2 جلسه ۱۸ - تغییر مختصات جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1 جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2 جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق جلسه ۲۳ - میدان گرادیان جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا , قاعده زنجیره ای جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول) جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول) جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم) جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول) جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم) جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول) جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم) جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات جلسه ۳۴ - میدان برداری , خم و قضایای برداری (کرل , دیورجانس و گرادیان)(بخش اول) جلسه ۳۵ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم) جلسه ۳۶ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم) جلسه ۳۷ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم) جلسه ۳۸ - میدان برداری , دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم) جلسه ۳۹ - قضیه گرین جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول) جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس تعداد لوح فشرده : 2DVD حجم کلی : 7 گیگا بایت کیفیت : عالی قیمت : 26000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:

ماشینکاری با سرعت­های بالا و کاربرد آن

High-Speed Machiningچکیده

امروزه با توجه به خواست مشتری با توجه به اینکه قطعات تولید شده باید با کیفیت بالا در زمان کم تولید شود سازندگان را بر آن داشته که با توجه به روشهای ماشینکاری با سرعت بالا بتوانند پاسخگوی مشتری باشند که ماشین کاری سریع برای سرمایه گذاری جدید در ساخت و تولید با توسعه در تکنولوژی اسپندال هنگام ماشین کاری فلزات تعریف می شوند که سرعت محور ماشین را می توان افزایش داده که سیستم ابزار برشی نقش جامعی بر روی پروسه دارد زیرا می تواند برای کاربردهای مشخص استفاده شود وقتی کاربرد پروسه را هدایت می کند این سیستم ابزار سطح کارآیی ساخت و ماشین کاری را تعیین می کند.
امروزه به کاربرد و توسعه تکنولوژیهایی تاکی می شود که حاوی ماشین کاری با سرعت بالاست.


مقدمه

اعتقاد بر این است که رقابت بویژه در مقیاس جهان به کاهش ضایعات، حفظ استانداردها و کیفیت بالا و در کل تقویت الگوی نحیف و ظریف تولید کمک می کند. توسعه اقدامات از طریق ساخت حاصل و پیامد مداوم می باشد آنچه که امروزه به حد کافی خوب بنظر می رسد احتمالاً فردا مناسب نخواهد بود بحث های جدید فرصت پیشرفت را فراهم می آورند.
یک سری فعالیت ها که در زمینه مواد خام صورت می گیرد به محصول نهایی انتقال یافته و به مصرف کننده نهایی فروخته می شود که زنجیره ارزش نامیده می شود تامین منابع خارجی استراتژی است که اجازه می دهد سازندگان تجهیزات اورجینال (OEM) بر انجام بهتر کارها توجه کنند در حالیکه قوانین ساخت و تولید تغییر کرده است. همکاری با عرضه کنندگان و مشارکت با سایر افراد منجر به توسعه تشکیلات شده است.
نوآوری مداوم می تواند حرکت تولید را حفظ کرده و شرکت های سازنده دارای قابلیت هایی برای اتخاذ استراتژیهای جدید، سیستم ها و پروسه های جدیدی باشند. سرعت و قابلیت دست یابی به اطلاعات و تحقیقات جهانی روش زندگی ما را تغییر داده است تاثیر بقدری بزرگ است که مباحث محیطی و سلامتی 
روش ساخت و تولید را تغییر داده اند. افزایش تقاضای مشتریان روش تفکر امروزی را تحت پوشش قرار داده است در دو دهه گذشته تاثیر سازندگان به محیط به نگرانی تبدیل شده است. محصولات باید با کمترین خسارت به محیط ساخته شوند در برخی موارد، کاهش مصرف انرژی، جانشین سازی مواد سنتی، طرحهای مختلف و اعمال تکنولوژی جدید و ارتقاء مصرف مواد قابل تجزیه و قابل بازیافت تاثیر فراوانی بر محیط سالم و حفظ شده داشته باشد برخی قوانین دولتی و محدودیت ها اعمال می شوند. هر سازنده مجبور است با محیط سر و کار داشته باشد. فرای مباحث فرصتهایی برای تکنولوژی جدید، خطوط تولید و بازارها مبنی بر تشکیل نقش منسجم ملاحظات محیطی وجود دارد.
هزنیه، کیفیت، زمان و توسعه مداوم پایه ترغیب بهترین اقدامات در شرکت ما را تشکیل می دهد. آخرین ردیف برای موفقیت شرکت رضایت مشتری می باشد. معاملات مشتریان در مرکز قرار دارد. کارایی محصولات با نوع ساخت آنها ارتباط خواهد داشت. ساخت و تولید باید دارای پروسه کلی باشد، پروسه ها میدان وسیعی را تشکیل می دهند که اتخاذ تکنولوژی پیشرفته می تواند بازارهای جدیدی را ایجاد کند. پروسه ای که باعث تولید محصول می گردد. سازندگان آمریکایی اصول ساخت و تولید بیگانه ای را برای حصول انواع محصولات در سبک و حجم در کوتاهترین مدت برای کاهش زمان پاسخ به تقاضای مشتریان اتخاذ کرده اند.
در کارخانه، ساخت و تولید به معنی انعطاف پذیری بی نهایت در ابزارها و اتوماسیون می باشد کاهش زمان چرخه ای، بازده سریع، حداقل کارکرد ماشین، نتایج قابل پیش بینی ماشین و طرحهای مناسب مهم می باشند. علاوه بر این، پروسه های ماشین کاری برای تبدیل خط و سلولهای کنترل عددی و محاسبه آنها (CNC) یا ترکیب هر دو قابل اتخاذ بوده و اگر امکانپذیر باشد برای پروژه های جدید برای تضمین خطوط تولید کوتاه و مقرون بصرفه نسل بعدی محصولات قابل استفاده می باشند.
از  نظر مواد ، ماشینكاری با سرعت بالا مفهوم نسبی دارد . زیرا كه ماشینكاری مواد مختلف با عمر مقبول ابزار در طیف وسیعی از سرعتهای برشی عملی است . برای مثال ماشینكاری آلومینیم با سرعت تقریبی m /min180  آسانتر از ماشینكاری تیتانیوم با سرعت m /min 180انجام می‌گیرد . اهمیت اختلاف سرعت برشی به قدری است كه می‌تواند نوع براده‌ های ایجاد شده را تعیین نماید . بعبارت دیگر فرآیند تشكیل براده می تواند بصورت یك روش در تعریف و توصیف  ماشینكاری با سرعت بالا مورد توجه قرار گیرد . برشهای موضعی در تشكیل براده ارتباط مناسبی بین افزایش دمای موضعی ناشی از تغییر شكل شدید پلاستیكی و كار سختی را طلب می كند . باوجوداین توصیف بالا را نمیتوان ازنقطه نظرعملی به. عنوان یك تعریف معین محسوب كرد لذا ایجاد بعد كمیت به آن از دیگر تعاریف مناسبتر است .  به عنوان مثال سرعت بین m /min 600 تا m /min 1800 را ماشینكاری با سرعت بالا، و سرعت بین m /min 1800 تا m /min 18000 را ماشینكاری با سرعت خیلی بالا ، و بیشتر از m /min 18000 ماشینكاری با سرعت فوق‌العاده بالا  نامیده می شود . در این میان بهتر است كه تفاوت ماشینكاری مواد با قابلیت ماشینكاری سخت شفافتر شود . بر همین اساس حالت دوم ، را اصطلاحاً ماشینكاری تحت شرایط فوق‌العاده سخت  (نظیر ماشینكاری تیتانیوم) نامیده می‌شود. که در کنار سرعت برشی ابزار برشی پیشرفته ماشین کاری را سریع و زمان غیرتولید و ماشین کاری می¬کاهد که مشخصات زیر اعمال برش سریع را با مشکل مواجه می سازد.
- ساختارهای پرلیت چسبنده آهنهای شکننده و کرمی
- ذرات سخت در فلزات پودری
- فولاد زنگ نزن با هدایت ضعیف گرمایی
- آلیاژهای نیکلی، کلرومیوم و تیتانیوم که در برابر گرما سخت میشوند.
در سالهای اخیر استفاده از تكنولوژی ماشینكاری با سرعت بالا در صنعت خیلی متداول و رایج گردیده است . توسعه ابزارهای چقرمه‌تر ، مقاومت در برابر حرارت و نیز ایجاد اسپندلهای پیشرفته سهم عمده‌ای را در توسعه این تكنولوژی داشتند . پس ماشینكاری با سرعت بالا می‌تواند محدوده كاری ماشینكاری  با نرخ براده برداری بیشتر ، ماشینكاری طولانی و ماشینكاری قطعات كم ضخامت را در بر گیرد . ازطرفی احتیاجات صنایع نظامی ، جهت كاهش هزینه و افزایش قابلیت تولید باعث شكوفایی خاص این تكنولوژی شده است. با مراجعه به آمار بودجه‌هایی كه در خصوص روشهای مختلف براده برداری در ایالات متحده آمریكا صرف میشود ، می‌توان  به منطقی بودن تحقیقات پیوسته در ارتباط با توسعه تكنولوژی ماشینكاری با سرعت بالا پی برد .  از 100  میلیارد دلار صرف شده ، 75 درصد از آن به روشهای  تراشكاری ، فرزكاری، سوراخكاری و سنگ زنی اختصاص داده شده است . پر‌واضح   است كه ماشینكاری را  می‌توان با اتخاذ روشهایی جهت افزایش نرخ براده برداری   بطور محسوسی كاهش داد.         
در فصلهای بعدی به مکانیک تشکیل براده در سرعتهای معمولی و سرعتهای بالا و همچنین تأثیر افزایش سرعت برشی در تشکیل براده اشاره خواهد شد و در نهایت به بررسی اجزای سیستم ماشین کاری با سرعت بالا و چند نمونه از قطعات تولید شده توسط دستگاههای HSM خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

فهرست مطالب   
فهرست اشکال   
فهرست جداول   
چكیده   
 
فصل اول

1-1 مقدمه   

فصل دوم

مكانیك تشكیل براده در سرعتهای معمولی
2-1 مقدمه   
2-2  تشكیل براده    
2-3-  فیزیك فصل مشترك براده – ابزار   
2-4 سطح توقف    
2-5 حرارت در فرآیند براده‌ برداری   
2-6- مدل مناسب برای دمای بین ابزار- براده     
 
فصل سوم

مكانیك تشكیل براده در سرعتهای بالا  
3-1- رفتار مواد در گذر از منطقه برش اولیه   
3-2- رفتار مواد در گذر از منطقه برش ثانویه    
3-3- تاثیر افزایش سرعت برشی در تشكیل براده   
3-4 مدل تحلیلی    

فصل چهارم

اجزاء سیستم ماشینكاری با سرعت بالا
4-1- روند شناسایی سیستم ماشینكاری با سرعت بالا  

فصل پنجم

5-1 نتیجه گیری   
پیوست1
انواع ماشین های HSM و قطعات تولید شده  
 
منابع   تعداد صفحات: 85

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان: ماشینکاری با سرعت­های بالا و کاربرد آن High-Speed Machining چکیده امروزه با توجه به خواست مشتری با توجه به اینکه قطعات تولید شده باید با کیفیت بالا در زمان کم تولید شود سازندگان را بر آن داشته که با توجه به روشهای ماشینکاری با سرعت بالا بتوانند پاسخگوی مشتری باشند که ماشین کاری سریع برای سرمایه گذاری جدید در ساخت و تولید با توسعه در تکنولوژی اسپندال هنگام ماشین کاری فلزات تعریف می شوند که سرعت محور ماشین را می توان افزایش داده که سیستم ابزار برشی نقش جامعی بر روی پروسه دارد زیرا می تواند برای کاربردهای مشخص استفاده شود وقتی کاربرد پروسه را هدایت می کند این سیستم ابزار سطح کارآیی ساخت و ماشین کاری را تعیین می کند. امروزه به کاربرد و توسعه تکنولوژیهایی تاکی می شود که حاوی ماشین کاری با سرعت بالاست. مقدمه اعتقاد بر این است که رقابت بویژه در مقیاس جهان به کاهش ضایعات , حفظ استانداردها و کیفیت بالا و در کل تقویت الگوی نحیف و ظریف تولید کمک می کند. توسعه اقدامات از طریق ساخت حاصل و پیامد مداوم می باشد آنچه که امروزه به حد کافی خوب بنظر می رسد احتمالاً فردا مناسب نخواهد بود بحث های جدید فرصت پیشرفت را فراهم می آورند. یک سری فعالیت ها که در زمینه مواد خام صورت می گیرد به محصول نهایی انتقال یافته و به مصرف کننده نهایی فروخته می شود که زنجیره ارزش نامیده می شود تامین منابع خارجی استراتژی است که اجازه می دهد سازندگان تجهیزات اورجینال (OEM) بر انجام بهتر کارها توجه کنند در حالیکه قوانین ساخت و تولید تغییر کرده است. همکاری با عرضه کنندگان و مشارکت با سایر افراد منجر به توسعه تشکیلات شده است. نوآوری مداوم می تواند حرکت تولید را حفظ کرده و شرکت های سازنده دارای قابلیت هایی برای اتخاذ استراتژیهای جدید , سیستم ها و پروسه های جدیدی باشند. سرعت و قابلیت دست یابی به اطلاعات و تحقیقات جهانی روش زندگی ما را تغییر داده است تاثیر بقدری بزرگ است که مباحث محیطی و سلامتی روش ساخت و تولید را تغییر داده اند. افزایش تقاضای مشتریان روش تفکر امروزی را تحت پوشش قرار داده است در دو دهه گذشته تاثیر سازندگان به محیط به نگرانی تبدیل شده است. محصولات باید با کمترین خسارت به محیط ساخته شوند در برخی موارد , کاهش مصرف انرژی , جانشین سازی مواد سنتی , طرحهای مختلف و اعمال تکنولوژی جدید و ارتقاء مصرف مواد قابل تجزیه و قابل بازیافت تاثیر فراوانی بر محیط سالم و حفظ شده داشته باشد برخی قوانین دولتی و محدودیت ها اعمال می شوند. هر سازنده مجبور است با محیط سر و کار داشته باشد. فرای مباحث فرصتهایی برای تکنولوژی جدید , خطوط تولید و بازارها مبنی بر تشکیل نقش منسجم ملاحظات محیطی وجود دارد. هزنیه , کیفیت , زمان و توسعه مداوم پایه ترغیب بهترین اقدامات در شرکت ما را تشکیل می دهد. آخرین ردیف برای موفقیت شرکت رضایت مشتری می باشد. معاملات مشتریان در مرکز قرار دارد. کارایی محصولات با نوع ساخت آنها ارتباط خواهد داشت. ساخت و تولید باید دارای پروسه کلی باشد , پروسه ها میدان وسیعی را تشکیل می دهند که اتخاذ تکنولوژی پیشرفته می تواند بازارهای جدیدی را ایجاد کند. پروسه ای که باعث تولید محصول می گردد. سازندگان آمریکایی اصول ساخت و تولید بیگانه ای را برای حصول انواع محصولات در سبک و حجم در کوتاهترین مدت برای کاهش زمان پاسخ به تقاضای مشتریان اتخاذ کرده اند. در کارخانه , ساخت و تولید به معنی انعطاف پذیری بی نهایت در ابزارها و اتوماسیون می باشد کاهش زمان چرخه ای , بازده سریع , حداقل کارکرد ماشین , نتایج قابل پیش بینی ماشین و طرحهای مناسب مهم می باشند. علاوه بر این , پروسه های ماشین کاری برای تبدیل خط و سلولهای کنترل عددی و محاسبه آنها (CNC) یا ترکیب هر دو قابل اتخاذ بوده و اگر امکانپذیر باشد برای پروژه های جدید برای تضمین خطوط تولید کوتاه و مقرون بصرفه نسل بعدی محصولات قابل استفاده می باشند. از نظر مواد , ماشینكاری با سرعت بالا مفهوم نسبی دارد . زیرا كه ماشینكاری مواد مختلف با عمر مقبول ابزار در طیف وسیعی از سرعتهای برشی عملی است . برای مثال ماشینكاری آلومینیم با سرعت تقریبی m /min180 آسانتر از ماشینكاری تیتانیوم با سرعت m /min 180انجام می‌گیرد . اهمیت اختلاف سرعت برشی به قدری است كه می‌تواند نوع براده‌ های ایجاد شده را تعیین نماید . بعبارت دیگر فرآیند تشكیل براده می تواند بصورت یك روش در تعریف و توصیف ماشینكاری با سرعت بالا مورد توجه قرار گیرد . برشهای موضعی در تشكیل براده ارتباط مناسبی بین افزایش دمای موضعی ناشی از تغییر شكل شدید پلاستیكی و كار سختی را طلب می كند . باوجوداین توصیف بالا را نمیتوان ازنقطه نظرعملی به. عنوان یك تعریف معین محسوب كرد لذا ایجاد بعد كمیت به آن از دیگر تعاریف مناسبتر است . به عنوان مثال سرعت بین m /min 600 تا m /min 1800 را ماشینكاری با سرعت بالا , و سرعت بین m /min 1800 تا m /min 18000 را ماشینكاری با سرعت خیلی بالا , و بیشتر از m /min 18000 ماشینكاری با سرعت فوق‌العاده بالا نامیده می شود . در این میان بهتر است كه تفاوت ماشینكاری مواد با قابلیت ماشینكاری سخت شفافتر شود . بر همین اساس حالت دوم , را اصطلاحاً ماشینكاری تحت شرایط فوق‌العاده سخت (نظیر ماشینكاری تیتانیوم) نامیده می‌شود. که در کنار سرعت برشی ابزار برشی پیشرفته ماشین کاری را سریع و زمان غیرتولید و ماشین کاری می¬کاهد که مشخصات زیر اعمال برش سریع را با مشکل مواجه می سازد. - ساختارهای پرلیت چسبنده آهنهای شکننده و کرمی - ذرات سخت در فلزات پودری - فولاد زنگ نزن با هدایت ضعیف گرمایی - آلیاژهای نیکلی , کلرومیوم و تیتانیوم که در برابر گرما سخت میشوند. در سالهای اخیر استفاده از تكنولوژی ماشینكاری با سرعت بالا در صنعت خیلی متداول و رایج گردیده است . توسعه ابزارهای چقرمه‌تر , مقاومت در برابر حرارت و نیز ایجاد اسپندلهای پیشرفته سهم عمده‌ای را در توسعه این تكنولوژی داشتند . پس ماشینكاری با سرعت بالا می‌تواند محدوده كاری ماشینكاری با نرخ براده برداری بیشتر , ماشینكاری طولانی و ماشینكاری قطعات كم ضخامت را در بر گیرد . ازطرفی احتیاجات صنایع نظامی , جهت كاهش هزینه و افزایش قابلیت تولید باعث شكوفایی خاص این تكنولوژی شده است. با مراجعه به آمار بودجه‌هایی كه در خصوص روشهای مختلف براده برداری در ایالات متحده آمریكا صرف میشود , می‌توان به منطقی بودن تحقیقات پیوسته در ارتباط با توسعه تكنولوژی ماشینكاری با سرعت بالا پی برد . از 100 میلیارد دلار صرف شده , 75 درصد از آن به روشهای تراشكاری , فرزكاری , سوراخكاری و سنگ زنی اختصاص داده شده است . پر‌واضح است كه ماشینكاری را می‌توان با اتخاذ روشهایی جهت افزایش نرخ براده برداری بطور محسوسی كاهش داد. در فصلهای بعدی به مکانیک تشکیل براده در سرعتهای معمولی و سرعتهای بالا و همچنین تأثیر افزایش سرعت برشی در تشکیل براده اشاره خواهد شد و در نهایت به بررسی اجزای سیستم ماشین کاری با سرعت بالا و چند نمونه از قطعات تولید شده توسط دستگاههای HSM خواهیم پرداخت. فهرست مطالب فهرست مطالب فهرست اشکال فهرست جداول چكیده فصل اول 1-1 مقدمه فصل دوم مكانیك تشكیل براده در سرعتهای معمولی 2-1 مقدمه 2-2 تشكیل براده 2-3- فیزیك فصل مشترك براده – ابزار 2-4 سطح توقف 2-5 حرارت در فرآیند براده‌ برداری 2-6- مدل مناسب برای دمای بین ابزار- براده فصل سوم مكانیك تشكیل براده در سرعتهای بالا 3-1- رفتار مواد در گذر از منطقه برش اولیه 3-2- رفتار مواد در گذر از منطقه برش ثانویه 3-3- تاثیر افزایش سرعت برشی در تشكیل براده 3-4 مدل تحلیلی فصل چهارم اجزاء سیستم ماشینكاری با سرعت بالا 4-1- روند شناسایی سیستم ماشینكاری با سرعت بالا فصل پنجم 5-1 نتیجه گیری پیوست1 انواع ماشین های HSM و قطعات تولید شده منابع تعداد صفحات: 85 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 40000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : تاسیسات ,

 مبحث 1 : تعاریف

http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html

مبحث 2 : نظامات اداری

http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html

مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html

مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان

http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html

مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی

http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html

مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان

http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html

مبحث 7 : پی و پی سازی

http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html

مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی

http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html

مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html

مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html

مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها

http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html

مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html

مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html

مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html

مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی

http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html

مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی

http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html

مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html

مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا

http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html

مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی

http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html

مبحث 20 : علائم و تابلوها

http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html

لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی: 

مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950
مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763
مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774
مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966
مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934
مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774
مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684
مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950
مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496
مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737
مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030
مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699
مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041
مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114
مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918

مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668
مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409
مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394
مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426

دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20 )

مبحث اول............................................................................... تعاریف

مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری

مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق

مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی

مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی

مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

 مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها

مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا

مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی

مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی، تعویض هواوتهویه مطبوع

مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی

مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی

مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها
برچسب ها : مبحث 1 : تعاریف http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html مبحث 2 : نظامات اداری http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html مبحث 7 : پی و پی سازی http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html مبحث 14 : تاسیسات گرمایی , تعویض هوا و تهویه مطبوع http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html مبحث 20 : علائم و تابلوها http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی: مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950 مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763 مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774 مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966 مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934 مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774 مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684 مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950 مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496 مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737 مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030 مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699 مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041 مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114 مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918 مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668 مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409 مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394 مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426 دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20 ) مبحث اول............................................................................... تعاریف مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی , تعویض هواوتهویه مطبوع مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها ,

دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:

ماشین کاری با استفاده از اشعه یونی

Electron Beam Machining -
EBM
چكیده

در ماشین های برشکاری و جوشکاری با پرتو الکترونی پرتوهای نسبتا پر قدرتی مورد استفاده قرار می‌گیرندکه درآنها سرعت الکترونها از نصف سرعت نور تجاوز نمی نماید. این جریان پر سرعت الکترونها بر نقطه بسیار کوچکی تابانیده شده و در آن موضع به داخل ماده ای که قصد انجام کار بر رویش می‌باشد نفوذ می کند. کاربرد‌های EBM تولید قالب های کشش سیم، روزنه های عبوری اشعه نوری و نخ ریس‌های ظریف جهت تولید الیاف مصنوعی * تولید سوراخ‌های اندازه گیری و یا پروفیل دار که برای سوراخ جریان شیرهای برش انژکتور سوخت راکت و یا شیپور انژکتور موتور‌های دیزلی به کار گمارده می‌شود. محدودیت‌های EBM *مخارج تجهیزات خیلی بالا می باشد * احتیاج به اپراتور ماهربا مهارت بالا می باشد. مزیت‌هایEBM *امکان ماشینکاری میکرونی * هر ماده ای که بتواند در خلا شدید باقی بماند را می توان برش کاری نمود.

مقدمه
در حدود دو قرن اساس تكنولوژی ماشین ابزار مرسوم عمل برش مكانیكی بود كه هنگام برخورد ابزار تیز با قطعه كاری از جنس نرمتر ایجاد می‏شد. در واقع اصول كار این ماشینها هنوز هم موضوع بررسیهای زیادی است .در سالهای اخیر توجه به سمت كاربردهای روشهای براده برداری غیر مرسوم جلب شده است. این پروژه درباره یكی از روشهای پیشرفته است؛ مطالعه و بررسی اجزاء ماشین پرتوالكترونی و پارامترهای موثر در ماشنیكاری به روش EBM و نیز كاربرد این روش . 
این روش ماشینكاری شامل انتشار الكترونها از یك فیلمان و تندتر شدن حركت الكترونها برای رسیدن به سرعت بالا (حدود 60 درصد سرعت نور)، بوسیله گذراندن آنها از میان یك پتانسیل الكتریكی ما بین 100 و 150 كیلو ولت می باشد حلقه های مغناطیسی برای متمركز كردن و موقعیت دهی پرتوهای الكترونی با دانسیته نیرویی بالا كه دست كم 6 10 وات بر میلی متر مربع است، می باشند وقتیكه پرتو الكترونی به قطعه كار برخورد می‌كند انرژی جنبشی‌اش به انرژی گرمایی تبدیل می شود. این دانسیته‌های نیرویی بالا برای ذوب ناگهانی و تبخیر هر ماده‏ای بدون توجه به نقطه ذوب یا خواص حرارتی كافی می باشند. این امكان می دهد كه سوراخها با میزان نفوذی كه به مراتب از دیگر روشهای موجود بیشترند، سوراخكاری شوند. اشكال مهم ماشینكاری با پرتو الكترونی این است كه فرآیند باید در فضای خلا خوب (ماكزیمم فشار برابر یك پاسكال) انجام شود و فراهم كردن این شرایط به هزینه تجهیزاتی نسبتاً بالا و نیروی كار ماهر نیازمند است.
برای بررسی و تحقیق، در این پروژه ابتدا پیشرفت ماشین ابزار و شرایطی كه استفاده از روشهای ماشینكاری جدید را باعث شده موردنظر قرار می‏گیرد. در بخش دوم، روشهای تولید مخصوص و تقسیم بندی آن، همچنین كاربرد این روشها در مقایسه با روشهای سنتی و نیز جایگاه این روشها بحث شده است. در بخش سوم تجهیزات اولیه ماشینهای پرتو الكترونی و اصول ماشینكاری و پارامترهای موثر بر آن و در نهایت كاربرد و فواید ومعایب EBM بررسی شده است.
اثرات الكترونیكی و اتمی كه بیشتر روشهای پیشرفته و از جمله پرتو الكترونی بر اساس آنها هستند موضوع ضمیمه بخش سوم را تشكیل می دهد. این ضمیمه برای كسانی آورده شده كه با این موضوع ناآشنا هستند.
در بخش چهارم مقالاتی از EBM گردآوری شده كه این مقالات اطلاعاتی در مورد پرتو الكترونی و كاربردهای عملی این روش در صنعت ارائه می دهند.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                 

چكیده   

پیشگفتار   
فرایندهای پیشرفته ماشینكاری   
فرایندهای پیشرفته ماشینكاری   
فرایندهای مختلط (تركیبی)   
مقدمه   
فصل اول (پیشرفت ماشینكاری)
1- پیشرفت ماشینكاری   

فصل دوم ( روش های تولید مخصوص)

2- روشهای تولید مخصوص   
2- 1- روشهای ماشینكاری غیر مرسوم   
2- 1- 1- تقسیم بندی روشهای ماشین كاری غیر سنتی (NTMM)   
2-1-2- انتخاب روش ماشینكاری   
2-1-3- محدودیتهای NTMM   
2-2 روشهای فرم دهی غیر مرسوم   
2-3 كاربرد روشهای تولید مخصوص در مقایسه با روشهای سنتی   
2-4 جایگاه و علل كاربرد فرآیندهای تولید مخصوص   

    فصل سوم(سختی وسختی پذیزی)   
                                     
3- 1 مقدمه   
3-2- تجهیزات اولیه   
3-2-1 جریان خروجی   
3-2-2 بحث تئوری   
3-3- اصول ماشینكاری پرتو الكترونی   
3-3-1 پارامترها و عوامل مهم ماشینكاری   
3-4 عوامل موثر در براده برداری EBM   
3-4-1 سرعت براده برداری در EBM   
3-4-2- نرخ باربرداری و تلرانس ها:   
3-5- كاربردهای عملی ماشینكاری با پرتو الكترونی   
3-5-1 سوراخكاری   
3-5-2 سوراخكاری ورقهای نازك   
3-5-3 ساخت شابلن برای تولید مدار مجتمع   
3-6- مزایا و معایب روش ماشینكاری با پرتو الكترونی   
3-6-1 مزایای روش EBM   
3-6-2 معایب روش EBM   
3-7 - اصول پایه اتمی و الكتریكی   
3-7-1- خواص پایه الكتریسیته   
3-7-2 تئوری ساختار اتمی و تابش بوهر   
3-7-3 طبیعت دوگانه ماده   
3-7-4- تبدیل انرژی الكتریكی به گرما   

فصل چهارم ( مقالات )

ماشینكاری با پرتو الكترونی و مقایسه با جوشكاری بروش اشعه الكترونی   
1- مقدمه   
2- شرح فرآیند   
3-كاربرد تولید   
4-فاكتورهای انتخاب روش   
5- محدودیتهای موجود   

تحلیل لیتوگرافی به روش پرتو الكترونی   
1- خلاصه   
2- مقدمه   
3-تئوری   
4-مقایسه بازمان آزمایشی (تجربی)   
5-نتیجه   
ساخت ماسك با پرتوالكترونی با استفاده از مقاومتهای نوری   
1-خلاصه   
2-مقدمه   
3- مقاومتهای نوری از مواد حساس به الكترون   
4- شبكه های دوربین نجومی با نوبت كاری مرحله ای به عنوان مثالهای كاربردی   

نقشه خطوط پلی سیلیكون 1/0 میكرومتر با استفاده از مقاومت پرتوالكترونی منفی
1- مقدمه   
2- آزمایش   
3- نتایج و بحث   
4- نتیجه  

تاثیر كانون پرتو در ماشینكاری ورق خام سرامیكی بروش پرتو الكترونی   
1- خلاصه   
2-  مقدمه   
3- طریقه عمل آزمایش   
4-  نتایج آزمایش   
5- تاثیر نقطه غیر كانون پرتو   
6- كنترل مركز دینامیكی (ذره‏ای)   
7- نتایج   
فهرست منابع   

تعداد صفحات: 120

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان: ماشین کاری با استفاده از اشعه یونی Electron Beam Machining - EBM چكیده در ماشین های برشکاری و جوشکاری با پرتو الکترونی پرتوهای نسبتا پر قدرتی مورد استفاده قرار می‌گیرندکه درآنها سرعت الکترونها از نصف سرعت نور تجاوز نمی نماید. این جریان پر سرعت الکترونها بر نقطه بسیار کوچکی تابانیده شده و در آن موضع به داخل ماده ای که قصد انجام کار بر رویش می‌باشد نفوذ می کند. کاربرد‌های EBM تولید قالب های کشش سیم , روزنه های عبوری اشعه نوری و نخ ریس‌های ظریف جهت تولید الیاف مصنوعی * تولید سوراخ‌های اندازه گیری و یا پروفیل دار که برای سوراخ جریان شیرهای برش انژکتور سوخت راکت و یا شیپور انژکتور موتور‌های دیزلی به کار گمارده می‌شود. محدودیت‌های EBM *مخارج تجهیزات خیلی بالا می باشد * احتیاج به اپراتور ماهربا مهارت بالا می باشد. مزیت‌هایEBM *امکان ماشینکاری میکرونی * هر ماده ای که بتواند در خلا شدید باقی بماند را می توان برش کاری نمود. مقدمه در حدود دو قرن اساس تكنولوژی ماشین ابزار مرسوم عمل برش مكانیكی بود كه هنگام برخورد ابزار تیز با قطعه كاری از جنس نرمتر ایجاد می‏شد. در واقع اصول كار این ماشینها هنوز هم موضوع بررسیهای زیادی است .در سالهای اخیر توجه به سمت كاربردهای روشهای براده برداری غیر مرسوم جلب شده است. این پروژه درباره یكی از روشهای پیشرفته است؛ مطالعه و بررسی اجزاء ماشین پرتوالكترونی و پارامترهای موثر در ماشنیكاری به روش EBM و نیز كاربرد این روش . این روش ماشینكاری شامل انتشار الكترونها از یك فیلمان و تندتر شدن حركت الكترونها برای رسیدن به سرعت بالا (حدود 60 درصد سرعت نور) , بوسیله گذراندن آنها از میان یك پتانسیل الكتریكی ما بین 100 و 150 كیلو ولت می باشد حلقه های مغناطیسی برای متمركز كردن و موقعیت دهی پرتوهای الكترونی با دانسیته نیرویی بالا كه دست كم 6 10 وات بر میلی متر مربع است , می باشند وقتیكه پرتو الكترونی به قطعه كار برخورد می‌كند انرژی جنبشی‌اش به انرژی گرمایی تبدیل می شود. این دانسیته‌های نیرویی بالا برای ذوب ناگهانی و تبخیر هر ماده‏ای بدون توجه به نقطه ذوب یا خواص حرارتی كافی می باشند. این امكان می دهد كه سوراخها با میزان نفوذی كه به مراتب از دیگر روشهای موجود بیشترند , سوراخكاری شوند. اشكال مهم ماشینكاری با پرتو الكترونی این است كه فرآیند باید در فضای خلا خوب (ماكزیمم فشار برابر یك پاسكال) انجام شود و فراهم كردن این شرایط به هزینه تجهیزاتی نسبتاً بالا و نیروی كار ماهر نیازمند است. برای بررسی و تحقیق , در این پروژه ابتدا پیشرفت ماشین ابزار و شرایطی كه استفاده از روشهای ماشینكاری جدید را باعث شده موردنظر قرار می‏گیرد. در بخش دوم , روشهای تولید مخصوص و تقسیم بندی آن , همچنین كاربرد این روشها در مقایسه با روشهای سنتی و نیز جایگاه این روشها بحث شده است. در بخش سوم تجهیزات اولیه ماشینهای پرتو الكترونی و اصول ماشینكاری و پارامترهای موثر بر آن و در نهایت كاربرد و فواید ومعایب EBM بررسی شده است. اثرات الكترونیكی و اتمی كه بیشتر روشهای پیشرفته و از جمله پرتو الكترونی بر اساس آنها هستند موضوع ضمیمه بخش سوم را تشكیل می دهد. این ضمیمه برای كسانی آورده شده كه با این موضوع ناآشنا هستند. در بخش چهارم مقالاتی از EBM گردآوری شده كه این مقالات اطلاعاتی در مورد پرتو الكترونی و كاربردهای عملی این روش در صنعت ارائه می دهند. فهرست عنوان چكیده پیشگفتار فرایندهای پیشرفته ماشینكاری فرایندهای پیشرفته ماشینكاری فرایندهای مختلط (تركیبی) مقدمه فصل اول (پیشرفت ماشینكاری) 1- پیشرفت ماشینكاری فصل دوم ( روش های تولید مخصوص) 2- روشهای تولید مخصوص 2- 1- روشهای ماشینكاری غیر مرسوم 2- 1- 1- تقسیم بندی روشهای ماشین كاری غیر سنتی (NTMM) 2-1-2- انتخاب روش ماشینكاری 2-1-3- محدودیتهای NTMM 2-2 روشهای فرم دهی غیر مرسوم 2-3 كاربرد روشهای تولید مخصوص در مقایسه با روشهای سنتی 2-4 جایگاه و علل كاربرد فرآیندهای تولید مخصوص فصل سوم(سختی وسختی پذیزی) 3- 1 مقدمه 3-2- تجهیزات اولیه 3-2-1 جریان خروجی 3-2-2 بحث تئوری 3-3- اصول ماشینكاری پرتو الكترونی 3-3-1 پارامترها و عوامل مهم ماشینكاری 3-4 عوامل موثر در براده برداری EBM 3-4-1 سرعت براده برداری در EBM 3-4-2- نرخ باربرداری و تلرانس ها: 3-5- كاربردهای عملی ماشینكاری با پرتو الكترونی 3-5-1 سوراخكاری 3-5-2 سوراخكاری ورقهای نازك 3-5-3 ساخت شابلن برای تولید مدار مجتمع 3-6- مزایا و معایب روش ماشینكاری با پرتو الكترونی 3-6-1 مزایای روش EBM 3-6-2 معایب روش EBM 3-7 - اصول پایه اتمی و الكتریكی 3-7-1- خواص پایه الكتریسیته 3-7-2 تئوری ساختار اتمی و تابش بوهر 3-7-3 طبیعت دوگانه ماده 3-7-4- تبدیل انرژی الكتریكی به گرما فصل چهارم ( مقالات ) ماشینكاری با پرتو الكترونی و مقایسه با جوشكاری بروش اشعه الكترونی 1- مقدمه 2- شرح فرآیند 3-كاربرد تولید 4-فاكتورهای انتخاب روش 5- محدودیتهای موجود تحلیل لیتوگرافی به روش پرتو الكترونی 1- خلاصه 2- مقدمه 3-تئوری 4-مقایسه بازمان آزمایشی (تجربی) 5-نتیجه ساخت ماسك با پرتوالكترونی با استفاده از مقاومتهای نوری 1-خلاصه 2-مقدمه 3- مقاومتهای نوری از مواد حساس به الكترون 4- شبكه های دوربین نجومی با نوبت كاری مرحله ای به عنوان مثالهای كاربردی نقشه خطوط پلی سیلیكون 1/0 میكرومتر با استفاده از مقاومت پرتوالكترونی منفی 1- مقدمه 2- آزمایش 3- نتایج و بحث 4- نتیجه تاثیر كانون پرتو در ماشینكاری ورق خام سرامیكی بروش پرتو الكترونی 1- خلاصه 2- مقدمه 3- طریقه عمل آزمایش 4- نتایج آزمایش 5- تاثیر نقطه غیر كانون پرتو 6- كنترل مركز دینامیكی (ذره‏ای) 7- نتایج فهرست منابع تعداد صفحات: 120 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 40000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
و مهندسی متالورژی

با عنوان :

ریخته گری دقیق

Investment Castingچکیده
فرایند ریخته گری یکی از فرایندهای مهم تهیه قطعات صنعتی است که در سالهای اخیر توسعه سریعی داشته است. در این فرایند طیف وسیعی از قطعات میتوان تولید کرد و حتی بعضی از قطعات که ساخت آنها با روشهای ماشین کاری مشکل وغیر ممکن است می توان در فرایند ریخته گری تولید کرد. فرایند رخته گری به انواع مختلفی از قبیل ،ریخته گری تحت فشار،ریخته گری گریز از مرکز، ریخته گری ماسه ای، ریخته گری در قالب دائمی، ریخته گری دقیق و غیره تقسیم می شود. اساس  تمام روش های ریخته گری، تغذیه فلز مذاب به درون حفره ای با شکل مورد نظر در درون یک قالب و به دنبال آن سرد شدن این مذاب و تولید جسمی جامد است. اختلاف اصلی فرایندهای گوناگون روش های تهیه این قالب می باشد. در این پایان نامه با توجه به این که امروزه تولید قطعات  پیچیده  با دقت ابعادی بالا با روش ریخته گری دقیق از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق روش های ریخته گری دقیق و مراحل آن و موارد مورد استفاده در این روش  بیشتر به صورت عملی  شرح داده شده است. در بخش های اول این پروژه فوائد این روش و مراحل مختلف آن و انواع ریخته گری دقیق به صورت کلی بیان شده است و در بخشهای بعدی به صورت مفصل شرح داده شده است و در قسمت های بعد روش های ریختن و راهگها توضیح داده شده است و در بخشهای آخر در مورد عیوب ریخته گری دقیق ومقایسه انواع ریخته گری با روش ریخته گری دقیق و چگونگی آماده سازی مواد مصرفی وانجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده است.
فهرست مطالب
چکیده

فصل اول : مقدمه
    1-1- ریخته گری دقیق   
1-2- فوائد ریخته گری دقیق
1-3- طبقه بندی فرایند ریخته گری دقیق
1-3-1- قالب گیری پوسته ای
1-3-2- قالب گیری تو پر
1-4- قالب های مدل سیلیکون ولاتکس
1-4-1- نمونه اصلی
1-4-2-قالب
1-4-3- قالب گیری

فصل دوم: مدل های مورد استفاده در ریخته گری دقیق
2-1- مواد سازنده مدل
2-2- مدل های مومی
2-3- موم تزریقی
2-4- دامنه انجماد
2-5- مجموعه مدل

فصل سوم: مواد دیر گداز مورد استفاده در ریخته گری دقیق
3-1- روش های قالب گیری پوسته a سرامیکی
3-2- مواد دیرگداز
3-2-1- ماسه سیلیسی
3-2-2- دوغاب زیر کنی
3-2-3- آلومینها
3-2-4- کاینیت سیلیمنت و آندالوسیت
3-2-5- مولیت
3-2-5- ولاستونیت
3-2-7- دیاسپور و بوکسیت
3-3- اندازه دانه
3-4- چسب ها
3-4-1- سیلیس کلوئیدی
3-5- اجزای تشکیل دهنده دوغاب
3-6- دغاب سیلیس گداخته
3-7- دوغاب زیرکن

فصل چهارم:روش های تهیه وساخت قالب های ریخته گری دقیق
4-1- روش های تهیه قالب برای مدل های جیوه ای
4-2- دستگاه های مخلوط کننده
4-3- خشک کردن
4-4- کنترل فرایند
4-5- فرایند قالب گیری تو پر برای آلیازهای غیر آهنی
4-6- موم زدایی قالب های پوسته سرامیکی
4-7- روش های اعمال فشار خارجی
4-8- موم زدایی و پیش گرم کردن قالب های تو پر
4-8-1- پختن وپیش گرم کردن قالب ها
4-8-2- پیش گرم کردن قالب ها برای ریخته گری در خلا
4-8-3- درجه حرارت پیش گرم کردن
4-9- روش های ریختن
4-9-1- روش  ریخته گری نقلی
4-9-2- روش ریختن تحت فشار
4-9-3- روش ریخته گری به کمک خلا
4-9-4- روش ریخته گری گریزنده از مرکز
4-9-5- روش ریخته گری گریزنده از مرکز عمودی
4-9-6- روش ریخته گری گریزنده از مرکز توسط دستگهای گریز از مرکز
4-1- راهگاه و تغذیه گذاری

فصل پنجم: عیوب قطعات ریخته گری دقیق و بر طرف کردن آنها
5-1- عیوب قطعات ریخته گری دقیق
5-1-1- نیامدها
5-1-2- سر به سر شدن
5-1-3- ترک های انقباضی وترکها
5-1-4- تخلخل
5-1-5- انقباض ناشی از انجماد
5-2- مقایسه انواع ریخته گری با ریخته گری دقیق
5-3- چگونگی تهیه و آماده سازی مواد مصرفی
5-3-1- قالب برای ساخت مدل مصرفی
5-3-2- تهیه موم و نحوه آماده سازی آن
5-3-3- تهیه دیر گداز و دغاب دور مدل
5-3- چگونگی انجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن
تعداد صفحات: 70

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 35000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و مهندسی متالورژی با عنوان : ریخته گری دقیق Investment Casting چکیده فرایند ریخته گری یکی از فرایندهای مهم تهیه قطعات صنعتی است که در سالهای اخیر توسعه سریعی داشته است. در این فرایند طیف وسیعی از قطعات میتوان تولید کرد و حتی بعضی از قطعات که ساخت آنها با روشهای ماشین کاری مشکل وغیر ممکن است می توان در فرایند ریخته گری تولید کرد. فرایند رخته گری به انواع مختلفی از قبیل , ریخته گری تحت فشار , ریخته گری گریز از مرکز , ریخته گری ماسه ای , ریخته گری در قالب دائمی , ریخته گری دقیق و غیره تقسیم می شود. اساس تمام روش های ریخته گری , تغذیه فلز مذاب به درون حفره ای با شکل مورد نظر در درون یک قالب و به دنبال آن سرد شدن این مذاب و تولید جسمی جامد است. اختلاف اصلی فرایندهای گوناگون روش های تهیه این قالب می باشد. در این پایان نامه با توجه به این که امروزه تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا با روش ریخته گری دقیق از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق روش های ریخته گری دقیق و مراحل آن و موارد مورد استفاده در این روش بیشتر به صورت عملی شرح داده شده است. در بخش های اول این پروژه فوائد این روش و مراحل مختلف آن و انواع ریخته گری دقیق به صورت کلی بیان شده است و در بخشهای بعدی به صورت مفصل شرح داده شده است و در قسمت های بعد روش های ریختن و راهگها توضیح داده شده است و در بخشهای آخر در مورد عیوب ریخته گری دقیق ومقایسه انواع ریخته گری با روش ریخته گری دقیق و چگونگی آماده سازی مواد مصرفی وانجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده است. فهرست مطالب چکیده فصل اول : مقدمه 1-1- ریخته گری دقیق 1-2- فوائد ریخته گری دقیق 1-3- طبقه بندی فرایند ریخته گری دقیق 1-3-1- قالب گیری پوسته ای 1-3-2- قالب گیری تو پر 1-4- قالب های مدل سیلیکون ولاتکس 1-4-1- نمونه اصلی 1-4-2-قالب 1-4-3- قالب گیری فصل دوم: مدل های مورد استفاده در ریخته گری دقیق 2-1- مواد سازنده مدل 2-2- مدل های مومی 2-3- موم تزریقی 2-4- دامنه انجماد 2-5- مجموعه مدل فصل سوم: مواد دیر گداز مورد استفاده در ریخته گری دقیق 3-1- روش های قالب گیری پوسته a سرامیکی 3-2- مواد دیرگداز 3-2-1- ماسه سیلیسی 3-2-2- دوغاب زیر کنی 3-2-3- آلومینها 3-2-4- کاینیت سیلیمنت و آندالوسیت 3-2-5- مولیت 3-2-5- ولاستونیت 3-2-7- دیاسپور و بوکسیت 3-3- اندازه دانه 3-4- چسب ها 3-4-1- سیلیس کلوئیدی 3-5- اجزای تشکیل دهنده دوغاب 3-6- دغاب سیلیس گداخته 3-7- دوغاب زیرکن فصل چهارم:روش های تهیه وساخت قالب های ریخته گری دقیق 4-1- روش های تهیه قالب برای مدل های جیوه ای 4-2- دستگاه های مخلوط کننده 4-3- خشک کردن 4-4- کنترل فرایند 4-5- فرایند قالب گیری تو پر برای آلیازهای غیر آهنی 4-6- موم زدایی قالب های پوسته سرامیکی 4-7- روش های اعمال فشار خارجی 4-8- موم زدایی و پیش گرم کردن قالب های تو پر 4-8-1- پختن وپیش گرم کردن قالب ها 4-8-2- پیش گرم کردن قالب ها برای ریخته گری در خلا 4-8-3- درجه حرارت پیش گرم کردن 4-9- روش های ریختن 4-9-1- روش ریخته گری نقلی 4-9-2- روش ریختن تحت فشار 4-9-3- روش ریخته گری به کمک خلا 4-9-4- روش ریخته گری گریزنده از مرکز 4-9-5- روش ریخته گری گریزنده از مرکز عمودی 4-9-6- روش ریخته گری گریزنده از مرکز توسط دستگهای گریز از مرکز 4-1- راهگاه و تغذیه گذاری فصل پنجم: عیوب قطعات ریخته گری دقیق و بر طرف کردن آنها 5-1- عیوب قطعات ریخته گری دقیق 5-1-1- نیامدها 5-1-2- سر به سر شدن 5-1-3- ترک های انقباضی وترکها 5-1-4- تخلخل 5-1-5- انقباض ناشی از انجماد 5-2- مقایسه انواع ریخته گری با ریخته گری دقیق 5-3- چگونگی تهیه و آماده سازی مواد مصرفی 5-3-1- قالب برای ساخت مدل مصرفی 5-3-2- تهیه موم و نحوه آماده سازی آن 5-3-3- تهیه دیر گداز و دغاب دور مدل 5-3- چگونگی انجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن تعداد صفحات: 70 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 35000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : مکانیک ,
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان :


آشنایی و بررسی  ابزارهای برشی مدرن
بی گمان یکی از بزرگترین وجوه  تمایز انسان و حیوان در قدرت بکار گیری  طراحی و ساختن ابزار توسط انسان میباشد.و صد البته بدون این قدرت اعجاب بر انگیز بشر نمی توانست دروازه های تمدن و پیشرفت را فتح نماید.
در این کتابچه سعی شده است که آخرین تحقیقات را در مورد روشهای مدرن برش فلزات و همچنین آخرین دستاوردهای موجود در این عرصه را عرضه بداریم .
و کوششمان بر این بوده است که بخش عمومی و اعظم روشهای اصلی ماشین کاری را که با ابزارهای مختلف برشی و بالاخص ابزازهایی از  جنس مواد سخت انجا م می پذیرد را  پوشش دهیم.
در ابتدا به صورت گذرا و جامع به مبحث معرفی اجزا برش می پردازیم.در ادامه به مبحث جنس ابزارهای برشی پرداختیم و پس از آن به دلیل اهمیت روز افزون ابزارهای کاربیدی به طور کامل به بحث تهیه و تولید ابزارهای کاربیدی  و روکشهای آن نظری می اندازیم و سپس به برسی تجزیه تحلیل سه روش اصلی براده برداری یعنی تراشکاری که خود شامل قسمتهایی مانند بورینگ پیچ تراشی شیار زنی و برشکاری می باشد و همچنین فرزکاری در انواع مختلف و در نهایت به سوراخ کاری  معمولی و عمیق پرداختیم .
بعد از این مباحث به مسئله مهم سایش ابزار علل بوجود آوردن عیوب سایشی  و همچنین روشهای جلوگیری از این عیوب می رسیم سپس به طور اجمالی به مبحث مایعات برشی در عملیات براده   برداری و آثار این روانکارها نگاهی انداخته ایم  و بعد از این مبحث به بحث سیستم های
ابزارگیرکه در بیشتر  ماشین های کنترل شونده به وسیله کامپیوتر  کاربرد دارد می پردازیم.
 و در نهایت به چند تو صیه مهم در مورد چگونگی جوش دادن (لحیم سخت کردن)
و استفاده از ابزارهای جوشی می رسیم و در بخش آخر یک سری از جداول استاندارد قرار دارند که عبارتند از  از جداول استاندارد( ایزو )در مورد مواد مختلف صنعتی سپس گرید های مختلف ابزار های برشی و همچنین جداول محدودههای توصیه شده برای گرید های مختلف می باشد ودر نهایت جداول استاندارد کدهای مختلف اینسرتها و هلدرها قرار دارد .
شایان ذکر است که به دلیل گستردگی شرکتهای سازنده ابزار بر آن شدیم که تحقیقات را بر روی یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده ابزار یعنی (sanvik )متمرکز کنیم و همچنین بخش اعظم بحث را به خاطر استقبال روزافزون از اینسرتهای قابل تعویض بر روی این ابزارها قرار دهیم


بخش اول:
 معرفی اجزای برش
 معرفی اجزای برش
ابزاهای برش تک لبه (معرفی زوایای ابزار)
 انواع فرم لبه ابزار
 نیروهای ماشین کاری
پارمترهای برش
توزیع تنش در عملیات ماشین کاری
تاثیر زوایا ی ابزار بر نیروهای ماشین کاری

بخش دوم:
جنس ابزار برش
مقدمه
فولاد های ابزار سازی
(پیوست ) فولاد های ابزاری در کتاب کلید فولاد
فولادهای ابزاری کربن دار
فولاد تندبر
ابزار ریخته گری کبالتی
سمنتد کارباید
سرمتها
سرامیکها
کورنایت ها
CBN   
 الماس های چند کریستالی   PCD

بخش سوم:
تهیه و تولید ابزارهای کاربیدی
متالورژی پودر
ویژگی پودر فلزات
تف جوشی 
تولید تیغچه (تکنولوژی شرکت تابا)
تولید گرانول
پرسکاری
زینترینگ (تف جوشی)
سنگ زنی
سمنتد کاربایدهای روکش دار
انواع مواد مورد استفاده درلایه های سخت
فرایند CVD
فرایندPVD
تکنولوژی CVD  (شرکت الماسه ساز)
تکنولوژی PVD(شرکت تابا)
کاربید های پوشش داده شده(شرکت SANDVIK)

  بخش چهارم:
ابزارهای تراشکاری
معرفی
فرایند انتخاب ابزار
سیستم گرفتن ابزار
اندازه و نوع ابزار گیر
شکل اینسرت
اندازه اینسرت
شعاع دماغه اینسرت
نوع اینسرت
جنس ماده تشکیل دهنده
اطلاعات برشی
هندسه اینسرتهای تراشکاری
بورینگ کاری
معرفی
عملیات بورینگ کاری
گرفتن ابزار
جبران خمش ابزار
انواع داخل تراشها
سیستم داخل تراشهای چند تکه
مقابله با ارتعاش از طریق ابزارهای تنظیم شونده

بخش پنجم:
ابزارهای فرزکاری
فرزهای انگشتی
مقدمه
اصول طراحی
معرفی استانداردها
موارد کاربرد فرزهای انگشتی
مشخصات فنی فرزهای انگشتی
ابعاد و اندازه ها
مواد
سختی
گروه کاربردی ابزار
تعداد لبه های برشو زوایای ابزار
ابزارهای فرزکاری
معرفی
عملیات اصلی فرزکاری
تعریف موقعیت لبه برنده
ارتعاشات
عملیات فرزکاری
مایع برشی در فرزکاری
فرزهای برشی در ماشین های CNC

بخش ششم:
ابزارهای سوراخ کاری
معرفی
فرایند سوراخ کاری
فهرست واژه های هندسه اصلی مته
تعاریف د عملیات سوراخ کاری
ابزار های سوراخکاری
انتخاب مته
مته‌های اینسرتی
مته های قابل سنگزنی
سوراخكاری قطعات انباشته
تیزكاری مجدد مته‌های مدرن
سنگ زنی مته‌های دلتاs
جدول انتخاب صحیح شرایط مته‌كاری برای متریال‌های مختلف

بخش هفتم:
ابزارهای سوراخکاری عمیق
مقدمه
روشهای مته كاری
تعاریف و روشهای كاربرد
سیستمهای سوراخكاری
سیستم سوراخكاری با ابزار مته بلند
سیستم بیرون انداز
مته‌های دارای لبه لحیم‌كاری شده
سیستم تك لوله‌ای
مته‌های دارای اینسرتهای قابل تعویض
تیزكاری مجدد ابراهای مته بلند

بخش هشتم:
سایش ابزار برشی
معرفی
طبقه بندی انواع مختلف سایش ابزار
سایش دیواره جانبی
سایش حفره‌ای
تغییر فرم پلاستیكی
سایش شكافی
سایش شكافی
تركهای ناشی از خستگی مكانیكی
لب پریدگی ابزار
شكستن
شكل‌گیری لبه انباشته
جداول علل ورفع عیوب سایشی

بخش نهم:
روانکارهای برشی
مقدمه
امتیازات به كار بردن مایعات روانكاری
مشكلات مایعات ماشین كاری
انواع مایعات ماشین كاری
انتخاب مایع ماشین كاری
روشهای صحیح استفاده از مایعات ماشین كاری
چند توصیه بهداشتی

بخش دهم:
سیستم های ابزار گیر
سیستم ابزارگیر مدولار Varilock
سیستم ابزارهای بلوكه‌ای (Block Tool System, BTS)
سیستم ابزارگیر Capto

بخش یازدهم:
چند توصیه مهم در مورد استفده از ابزارهای برشی
مواد زرد جوش وروانسازها
زرد جوشکاری
مراحل زرد جوشکاری
عیوب اتفاقی در طول جوشکاری و عوامل پیشگیری
سنگ زنی
اطلایات سنگ زنی مجدد ابزارها

بخش دوازدهم :
جداول متریالهای مختلف

بخش سیزدهم  
 جداول گریدهای مختلف

بخش چهاردهم
 جداول محدوده های پیشنهادی برای گریدها

بخش پانزدهم  
 جداول استاندارد کد گذاری ابزارها Cod Key

منابعتعداد صفحات: 410

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 55000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

برچسب ها : پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان : آشنایی و بررسی ابزارهای برشی مدرن بی گمان یکی از بزرگترین وجوه تمایز انسان و حیوان در قدرت بکار گیری طراحی و ساختن ابزار توسط انسان میباشد.و صد البته بدون این قدرت اعجاب بر انگیز بشر نمی توانست دروازه های تمدن و پیشرفت را فتح نماید. در این کتابچه سعی شده است که آخرین تحقیقات را در مورد روشهای مدرن برش فلزات و همچنین آخرین دستاوردهای موجود در این عرصه را عرضه بداریم . و کوششمان بر این بوده است که بخش عمومی و اعظم روشهای اصلی ماشین کاری را که با ابزارهای مختلف برشی و بالاخص ابزازهایی از جنس مواد سخت انجا م می پذیرد را پوشش دهیم. در ابتدا به صورت گذرا و جامع به مبحث معرفی اجزا برش می پردازیم.در ادامه به مبحث جنس ابزارهای برشی پرداختیم و پس از آن به دلیل اهمیت روز افزون ابزارهای کاربیدی به طور کامل به بحث تهیه و تولید ابزارهای کاربیدی و روکشهای آن نظری می اندازیم و سپس به برسی تجزیه تحلیل سه روش اصلی براده برداری یعنی تراشکاری که خود شامل قسمتهایی مانند بورینگ پیچ تراشی شیار زنی و برشکاری می باشد و همچنین فرزکاری در انواع مختلف و در نهایت به سوراخ کاری معمولی و عمیق پرداختیم . بعد از این مباحث به مسئله مهم سایش ابزار علل بوجود آوردن عیوب سایشی و همچنین روشهای جلوگیری از این عیوب می رسیم سپس به طور اجمالی به مبحث مایعات برشی در عملیات براده برداری و آثار این روانکارها نگاهی انداخته ایم و بعد از این مبحث به بحث سیستم های ابزارگیرکه در بیشتر ماشین های کنترل شونده به وسیله کامپیوتر کاربرد دارد می پردازیم. و در نهایت به چند تو صیه مهم در مورد چگونگی جوش دادن (لحیم سخت کردن) و استفاده از ابزارهای جوشی می رسیم و در بخش آخر یک سری از جداول استاندارد قرار دارند که عبارتند از از جداول استاندارد( ایزو )در مورد مواد مختلف صنعتی سپس گرید های مختلف ابزار های برشی و همچنین جداول محدودههای توصیه شده برای گرید های مختلف می باشد ودر نهایت جداول استاندارد کدهای مختلف اینسرتها و هلدرها قرار دارد . شایان ذکر است که به دلیل گستردگی شرکتهای سازنده ابزار بر آن شدیم که تحقیقات را بر روی یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده ابزار یعنی (sanvik )متمرکز کنیم و همچنین بخش اعظم بحث را به خاطر استقبال روزافزون از اینسرتهای قابل تعویض بر روی این ابزارها قرار دهیم بخش اول: معرفی اجزای برش معرفی اجزای برش ابزاهای برش تک لبه (معرفی زوایای ابزار) انواع فرم لبه ابزار نیروهای ماشین کاری پارمترهای برش توزیع تنش در عملیات ماشین کاری تاثیر زوایا ی ابزار بر نیروهای ماشین کاری بخش دوم: جنس ابزار برش مقدمه فولاد های ابزار سازی (پیوست ) فولاد های ابزاری در کتاب کلید فولاد فولادهای ابزاری کربن دار فولاد تندبر ابزار ریخته گری کبالتی سمنتد کارباید سرمتها سرامیکها کورنایت ها CBN الماس های چند کریستالی PCD بخش سوم: تهیه و تولید ابزارهای کاربیدی متالورژی پودر ویژگی پودر فلزات تف جوشی تولید تیغچه (تکنولوژی شرکت تابا) تولید گرانول پرسکاری زینترینگ (تف جوشی) سنگ زنی سمنتد کاربایدهای روکش دار انواع مواد مورد استفاده درلایه های سخت فرایند CVD فرایندPVD تکنولوژی CVD (شرکت الماسه ساز) تکنولوژی PVD(شرکت تابا) کاربید های پوشش داده شده(شرکت SANDVIK) بخش چهارم: ابزارهای تراشکاری معرفی فرایند انتخاب ابزار سیستم گرفتن ابزار اندازه و نوع ابزار گیر شکل اینسرت اندازه اینسرت شعاع دماغه اینسرت نوع اینسرت جنس ماده تشکیل دهنده اطلاعات برشی هندسه اینسرتهای تراشکاری بورینگ کاری معرفی عملیات بورینگ کاری گرفتن ابزار جبران خمش ابزار انواع داخل تراشها سیستم داخل تراشهای چند تکه مقابله با ارتعاش از طریق ابزارهای تنظیم شونده بخش پنجم: ابزارهای فرزکاری فرزهای انگشتی مقدمه اصول طراحی معرفی استانداردها موارد کاربرد فرزهای انگشتی مشخصات فنی فرزهای انگشتی ابعاد و اندازه ها مواد سختی گروه کاربردی ابزار تعداد لبه های برشو زوایای ابزار ابزارهای فرزکاری معرفی عملیات اصلی فرزکاری تعریف موقعیت لبه برنده ارتعاشات عملیات فرزکاری مایع برشی در فرزکاری فرزهای برشی در ماشین های CNC بخش ششم: ابزارهای سوراخ کاری معرفی فرایند سوراخ کاری فهرست واژه های هندسه اصلی مته تعاریف د عملیات سوراخ کاری ابزار های سوراخکاری انتخاب مته مته‌های اینسرتی مته های قابل سنگزنی سوراخكاری قطعات انباشته تیزكاری مجدد مته‌های مدرن سنگ زنی مته‌های دلتاs جدول انتخاب صحیح شرایط مته‌كاری برای متریال‌های مختلف بخش هفتم: ابزارهای سوراخکاری عمیق مقدمه روشهای مته كاری تعاریف و روشهای كاربرد سیستمهای سوراخكاری سیستم سوراخكاری با ابزار مته بلند سیستم بیرون انداز مته‌های دارای لبه لحیم‌كاری شده سیستم تك لوله‌ای مته‌های دارای اینسرتهای قابل تعویض تیزكاری مجدد ابراهای مته بلند بخش هشتم: سایش ابزار برشی معرفی طبقه بندی انواع مختلف سایش ابزار سایش دیواره جانبی سایش حفره‌ای تغییر فرم پلاستیكی سایش شكافی سایش شكافی تركهای ناشی از خستگی مكانیكی لب پریدگی ابزار شكستن شكل‌گیری لبه انباشته جداول علل ورفع عیوب سایشی بخش نهم: روانکارهای برشی مقدمه امتیازات به كار بردن مایعات روانكاری مشكلات مایعات ماشین كاری انواع مایعات ماشین كاری انتخاب مایع ماشین كاری روشهای صحیح استفاده از مایعات ماشین كاری چند توصیه بهداشتی بخش دهم: سیستم های ابزار گیر سیستم ابزارگیر مدولار Varilock سیستم ابزارهای بلوكه‌ای (Block Tool System , BTS) سیستم ابزارگیر Capto بخش یازدهم: چند توصیه مهم در مورد استفده از ابزارهای برشی مواد زرد جوش وروانسازها زرد جوشکاری مراحل زرد جوشکاری عیوب اتفاقی در طول جوشکاری و عوامل پیشگیری سنگ زنی اطلایات سنگ زنی مجدد ابزارها بخش دوازدهم : جداول متریالهای مختلف بخش سیزدهم جداول گریدهای مختلف بخش چهاردهم جداول محدوده های پیشنهادی برای گریدها بخش پانزدهم جداول استاندارد کد گذاری ابزارها Cod Key منابع تعداد صفحات: 410 فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 55000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید mechanic_spa@yahoo.com matrix.spa@gmail.com ,

دسته بندی : مکانیک ,
در این قسمت مقالات مربوط به روشهای عددی اعم از اجزا محدود و اجزا مجزا و شبکه عصبی در چهار دسته Finite Element Method، Discrete Element Method و Boundary Element Method و Neural Network and Fuzzy Models طبقه بندی و برای دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ام

Finite Element Method

Finite Element Stochastic Analysis

Two-Dimensional Finite Element Analysis of Porous Geomaterials at Multikilobar Stress Levels

Finite Element Analysis of Deep Excavations

A Tying Scheme for Imposing Displacement Constraints in Finite Element Analysis

A Large Strain Finite Element Formulation for One Dimensional Membrane Elements

Finite Element Analysis of Two Cylindrical Expansion Problems Involving Near Incompressible Material Behaviour

A New Finite Element Formulation for One-Dimensional Analysis of Elastic-Plastic Materials

Suitability of Two and Three Dimensional Finite Elements for Modelling Material Incompressibility Using Exact Integration

A Novel Isoparametric Finite Element Displacement Formulation for Axisymmetric Analysis of Nearly Incompressible Materials

Finite element analysis of a centrifuge model of a retaining wall embedded in overconsolidated clay

Finite element analyses of bridge abutments on firm clay

A cubic strain quadrilateral finite element

Finite element analysis of centrifuge tests on reinforced embankments on soft clay

An a posteriori error estimator for plane-strain geotechnical analyses

A finite element model of localized deformation in frictional materials taking a strong discontinuity approach

FE modeling of strain localization in soft rock

A finite element model for strain localization analysis of strongly discontinuous fields based on standard Galerkin approximations

Plane strain finite element analysis of pressure-sensitive plasticity with strong discontinuity

Finite element simulation of strain localization with large deformation: Capturing strong discontinuity using a Petrov-Galerkin multiscale formulation

Finite Element Implementation of Frictional Plasticity Models with Dilation

Finite element analyses of an in situ wall propped at formation level

Finite element modelling of installation effect

Aspects of finite element implementation of critical state models

A meshfree method and its applications to elasto-plastic problems

Finite Element Analysis of Surface Instability in Hypo-Elastic Solids

Finite Element Analysis of Two-Phase Instability for Saturated Porous Hypoelastic Solids

A Note on the Finite Element Simulation of Strain Localization

Finite Element Analysis of Instability in Hypoelastic Materials

A Pragmatic Introduction to the Finite Element Method for Thermal and Stress Analysis

An Extended Finite Element Method with Discontinuous Enrichment for Applied Mechanics

MESO-SCALE FINITE ELEMENT SIMULATION OF DEFORMATION BANDING IN FLUID-SATURATED SANDS

Modeling deformation banding in dense and loose fluid-saturated sands

Finite Element Analysis

Development of a flow-condition-based interpolation 9-node element for incompressible flows

Finite element methods in linear poroelasticity: theoretical and computational results

 

Discrete Element Method

Distinct Element Modeling of the Shimizu Tunnel No.3 in Japan

DEM simulations of crushable grains and soils

Discrete element simulation of crushable soil

Crushing and plastic deformation of soils simulated using DEM

Relating particle characteristics to macro behaviour of DEM crushable material

Grain crushing and critical states observed in DEM simulations

Compaction bands as observed in DEM simulations

A Fast Contact Detection Algorithm for Discrete Element Method

Discrete methods to describe the behaviour of quasi-brittle and granular materials

Coupled flow deformation analysis of jointed rock with the distinct-element method

Discrete element analysis of granular materials

Evolution of natural slopes subject to weathering: An analytical and numerical study

 

Boundary Element Method

The soil impedance of embedded structures in the higher frequency range, computed with the boundary element method.

Wave Propagation in Incompressible Modelled Porous Continua with Boundary Elements

 

Neural Network and Fuzzy Models

Data Division for Developing Neural Networks Applied to Geotechnical Engineering

Closure: Predicting Settlements of Shallow Foundations Using Artificial Neural Networks

Settlement Prediction of Shallow Foundations on Granular Soils Using B-Spline Neurofuzzy Models

Artificial Neural Network-Based Settlement Prediction Formula for Shallow Foundations on Granular Soils

Predicting Settlements of Shallow Foundations Using Artificial Neural Networks - Download ANN model (zip file)

Artificial Neural Network Applications in Geotechnical Engineering

Neural and Neurofuzzy Techniques Applied to Modelling Settlement of Shallow Foundations on Granular Soils

Neurofuzzy Networks Applied to Settlement of Shallow Foundations on Granular Soils

Applications of Neural Networks in Foundation Engineering

Evolutionary Data Division Methods for Developing Artificial Neural Network Models in Geotechnical Engineering

Predicting Settlements of Shallow Foundations on Cohesionless Soils Using Back-Propagation Neural Networks

A cyclic plasticity model based on fuzzy set theory

Extracting pattern from scattered data -applicability of artificial neural networks to the interpretation of bearing capacity data

Neural network method for solving elastoplastic finite element problems

Artifical neural networks as subsymbolic process descriptors

Neuro-Fuzzy Modeling in Engineering Geology: Applications to mechanical rock excavation, rock strength estimation, and geological mapping

Neural network based stochastic design charts for settlement prediction
برچسب ها : در این قسمت مقالات مربوط به روشهای عددی اعم از اجزا محدود و اجزا مجزا و شبکه عصبی در چهار دسته Finite Element Method , Discrete Element Method و Boundary Element Method و Neural Network and Fuzzy Models طبقه بندی و برای دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ام Finite Element Method Finite Element Stochastic Analysis Two-Dimensional Finite Element Analysis of Porous Geomaterials at Multikilobar Stress Levels Finite Element Analysis of Deep Excavations A Tying Scheme for Imposing Displacement Constraints in Finite Element Analysis A Large Strain Finite Element Formulation for One Dimensional Membrane Elements Finite Element Analysis of Two Cylindrical Expansion Problems Involving Near Incompressible Material Behaviour A New Finite Element Formulation for One-Dimensional Analysis of Elastic-Plastic Materials Suitability of Two and Three Dimensional Finite Elements for Modelling Material Incompressibility Using Exact Integration A Novel Isoparametric Finite Element Displacement Formulation for Axisymmetric Analysis of Nearly Incompressible Materials Finite element analysis of a centrifuge model of a retaining wall embedded in overconsolidated clay Finite element analyses of bridge abutments on firm clay A cubic strain quadrilateral finite element Finite element analysis of centrifuge tests on reinforced embankments on soft clay An a posteriori error estimator for plane-strain geotechnical analyses A finite element model of localized deformation in frictional materials taking a strong discontinuity approach FE modeling of strain localization in soft rock A finite element model for strain localization analysis of strongly discontinuous fields based on standard Galerkin approximations Plane strain finite element analysis of pressure-sensitive plasticity with strong discontinuity Finite element simulation of strain localization with large deformation: Capturing strong discontinuity using a Petrov-Galerkin multiscale formulation Finite Element Implementation of Frictional Plasticity Models with Dilation Finite element analyses of an in situ wall propped at formation level Finite element modelling of installation effect Aspects of finite element implementation of critical state models A meshfree method and its applications to elasto-plastic problems Finite Element Analysis of Surface Instability in Hypo-Elastic Solids Finite Element Analysis of Two-Phase Instability for Saturated Porous Hypoelastic Solids A Note on the Finite Element Simulation of Strain Localization Finite Element Analysis of Instability in Hypoelastic Materials A Pragmatic Introduction to the Finite Element Method for Thermal and Stress Analysis An Extended Finite Element Method with Discontinuous Enrichment for Applied Mechanics MESO-SCALE FINITE ELEMENT SIMULATION OF DEFORMATION BANDING IN FLUID-SATURATED SANDS Modeling deformation banding in dense and loose fluid-saturated sands Finite Element Analysis Development of a flow-condition-based interpolation 9-node element for incompressible flows Finite element methods in linear poroelasticity: theoretical and computational results Discrete Element Method Distinct Element Modeling of the Shimizu Tunnel No.3 in Japan DEM simulations of crushable grains and soils Discrete element simulation of crushable soil Crushing and plastic deformation of soils simulated using DEM Relating particle characteristics to macro behaviour of DEM crushable material Grain crushing and critical states observed in DEM simulations Compaction bands as observed in DEM simulations A Fast Contact Detection Algorithm for Discrete Element Method Discrete methods to describe the behaviour of quasi-brittle and granular materials Coupled flow deformation analysis of jointed rock with the distinct-element method Discrete element analysis of granular materials Evolution of natural slopes subject to weathering: An analytical and numerical study Boundary Element Method The soil impedance of embedded structures in the higher frequency range , computed with the boundary element method. Wave Propagation in Incompressible Modelled Porous Continua with Boundary Elements Neural Network and Fuzzy Models Data Division for Developing Neural Networks Applied to Geotechnical Engineering Closure: Predicting Settlements of Shallow Foundations Using Artificial Neural Networks Settlement Prediction of Shallow Foundations on Granular Soils Using B-Spline Neurofuzzy Models Artificial Neural Network-Based Settlement Prediction Formula for Shallow Foundations on Granular Soils Predicting Settlements of Shallow Foundations Using Artificial Neural Networks - Download ANN model (zip file) Artificial Neural Network Applications in Geotechnical Engineering Neural and Neurofuzzy Techniques Applied to Modelling Settlement of Shallow Foundations on Granular Soils Neurofuzzy Networks Applied to Settlement of Shallow Foundations on Granular Soils Applications of Neural Networks in Foundation Engineering Evolutionary Data Division Methods for Developing Artificial Neural Network Models in Geotechnical Engineering Predicting Settlements of Shallow Foundations on Cohesionless Soils Using Back-Propagation Neural Networks A cyclic plasticity model based on fuzzy set theory Extracting pattern from scattered data -applicability of artificial neural networks to the interpretation of bearing capacity data Neural network method for solving elastoplastic finite element problems Artifical neural networks as subsymbolic process descriptors Neuro-Fuzzy Modeling in Engineering Geology: Applications to mechanical rock excavation , rock strength estimation , and geological mapping Neural network based stochastic design charts for settlement prediction ,

دسته بندی : استخدام ,
دانلود نمونه سوالات ازمونهای استخدامی وزارت نیرو1 سؤالات عمومی كارشناسی فنی

2 سؤالات عمومی كاردانی غیر فنی

3 سؤالات عمومی كاردانی فنی

4 سؤالات عمومی كارشناسی غیرفنی

5 سؤالات تخصصی تكنسین برق - تولید

6 سؤالات تخصصی تكنسین برق - توزیع

7 سؤالات تخصصی مهندس برق -الكترونیك

8 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای

9 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع

10 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید

11 سؤالات تخصصی كارشناس تداركات

12 سؤالات تخصصی كارشناس آموزش

13 سؤالات تخصصی كارشناس اداری

14 سؤالات تخصصی كارشناس بررسی های اقتصادی

15 سؤالات تخصصی كارشناس روابط عمومی

16 سؤالات تخصصی كارشناس مالی

17 سؤالات تخصصی كارشناس حقوق

18 سؤالات تخصصی كمك كارشناس مالی

19 سؤالات تخصصی كاردانی ایمنی -برق

20 سؤالات تخصصی كمك كارشناس نرم افزار

21 سؤالات تخصصی كارشناس آمار

22 سؤالات تخصصی كارشناس ایمنی - برق

23 سؤالات تخصصی كارشناس سیستم ها

24 سؤالات تخصصی كارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب

25 سؤالات تخصصی كارشناسی نرم افزار

26 سؤالات تخصصی تكنسین آزمایشگاه بهداشت محیط

27 سؤالات تخصصی تكنسین بهره برداری آب و فاضلاب

28 سؤالات تخصصی تكنسین شیمی

29 سؤالات تخصصی كارشناس محیط زیست

30 سؤالات تخصصی كارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب

31 سؤالات تخصصی كارشناس بهره برداری آب و فاضلاب

32 سؤالات تخصصی كارشناس ساختمان

33 سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب

34 سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید

35 سؤالات تخصصی كارشناس منابع آب

36 سؤالات تخصصی كارشناس نقشه برداری

37 سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك

38 سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك آب و فاضلاب

39 سوالات تخصصی كارشناس مكانیك

40 سوالات تخصصی مهندسی برق - مخابرات

نمونه سوالات ازمونهای استخدامی وزارت نیرو را ازلینک زیر دریافت نمایید:


دانلود کنید
.پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب ها : 1 سؤالات عمومی كارشناسی فنی 2 سؤالات عمومی كاردانی غیر فنی 3 سؤالات عمومی كاردانی فنی 4 سؤالات عمومی كارشناسی غیرفنی 5 سؤالات تخصصی تكنسین برق - تولید 6 سؤالات تخصصی تكنسین برق - توزیع 7 سؤالات تخصصی مهندس برق -الكترونیك 8 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای 9 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع 10 سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید 11 سؤالات تخصصی كارشناس تداركات 12 سؤالات تخصصی كارشناس آموزش 13 سؤالات تخصصی كارشناس اداری 14 سؤالات تخصصی كارشناس بررسی های اقتصادی 15 سؤالات تخصصی كارشناس روابط عمومی 16 سؤالات تخصصی كارشناس مالی 17 سؤالات تخصصی كارشناس حقوق 18 سؤالات تخصصی كمك كارشناس مالی 19 سؤالات تخصصی كاردانی ایمنی -برق 20 سؤالات تخصصی كمك كارشناس نرم افزار 21 سؤالات تخصصی كارشناس آمار 22 سؤالات تخصصی كارشناس ایمنی - برق 23 سؤالات تخصصی كارشناس سیستم ها 24 سؤالات تخصصی كارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب 25 سؤالات تخصصی كارشناسی نرم افزار 26 سؤالات تخصصی تكنسین آزمایشگاه بهداشت محیط 27 سؤالات تخصصی تكنسین بهره برداری آب و فاضلاب 28 سؤالات تخصصی تكنسین شیمی 29 سؤالات تخصصی كارشناس محیط زیست 30 سؤالات تخصصی كارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب 31 سؤالات تخصصی كارشناس بهره برداری آب و فاضلاب 32 سؤالات تخصصی كارشناس ساختمان 33 سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب 34 سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید 35 سؤالات تخصصی كارشناس منابع آب 36 سؤالات تخصصی كارشناس نقشه برداری 37 سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك 38 سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك آب و فاضلاب 39 سوالات تخصصی كارشناس مكانیك 40 سوالات تخصصی مهندسی برق - مخابرات نمونه سوالات ازمونهای استخدامی وزارت نیرو را ازلینک زیر دریافت نمایید: ,

دسته بندی : مکانیک , تاسیسات ,
به طور کلی تصفیه فاضلاب در انباره های تعفن به طور ناقص انجام می گیردو آنهم برای جمعیتی محدود. این تصفیه ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد. سپتیک تانک از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انبار به علت تعفن و تولید گازها همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید. 
 
  
از جمله مشکلاتی که در جمع آوری فاضلاب خام در سطح روستاها وجود دارد عدم جریان کافی فاضلاب در لوله ها می باشد. این مسأله باعث می شود سرعت کافی در لوله ها بوجود نیامده و به علت کم بودن سرعت، مواد معلق در لوله رسوب و سیستم از کار بیفتد. پیرو همین نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب متداول بوده که تصمیم به جمع آوری فاضلاب ته نشین شده از مخازن سپتیک گردید. پساب خروجی از مخزن که مواد معلق خود را در مخزن از دست داده است قادر خواهد بود با سرعت و شیب کمتری بدون مشکل در فاضلابروها جریان یابد.

 قابل توجه است که فاضلابروی ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک عهده دار است بر اساس فاضلابروهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله فائق شد و از طرفی بتوان موقعیت مخزن را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به مخزن سپتیک انتقال داد.

متن کامل مقاله را ازلینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.
برچسب ها : سپتیک تانک(septic tank ) ,

دسته بندی : مکانیک ,
دانلود تحقیق جوشکاری به صورت اسلاید پاورپوینت در زمینه جوشکاری جامد وجوشکاری فراصوتی

جوشکاری فراصوتی Ultrasonic welding

انواع جوشکاری 
جوشکاری حالت جامد
روشهای مختلف جوشکاری حالت جامد 
جوشکاری فراصوتی 


تعریف :
به کمک آن می توان اتصال بین دو یا چند ماده را در درجه حرارت های بسیار کمتر از نقطه ذوب مواد ایجاد کرد .
 عملکرد :
در این فرایند یا از تغییر شکل پلاستیک و یا از نفوذ همراه با تغییر شکل پلاستیک ، البته محدود اتصال را برقرار می کند .این نوع جوشکاری هم جنس و غیر همجنس را فرا می گیرد.
مزایا و معایب :
 چون در این جوش ذوب نداریم پس حوضچه مذابی هم درست نمی شود در نتیجه محافظت از آن منتفی است . هر کدام از حالتهای جوشکاری حالت جامد تجهیزات و امکانات مربوط به خود را می طلبند بنابراین هزینه بالایی را می طلبد در ضمن برای هر فلز و یا آلیاژی قابل استفاده نیست

متن کامل تحقیق را ازلینک زیر دریافت نمایید:


دانلود کنید.
برچسب ها : جوشکاری فراصوتی ,

دسته بندی : مکانیک ,
لینک زیر یک پروژه اویل پمپ به صورت Power point می باشد:

                                                        دانلود
برچسب ها : پروژه اویل پمپ ,

دسته بندی : مکانیک ,

چندین پاورپوینت تست PT


دانلود

برچسب ها : پاورپوینت تست PT ,

با این نرم افزار قادر خواهید بود سیستم گرمایش از کف را محاسبه و طراحی کنید.نرم افزار بصورت آزمایشی می باشد و فقط 30 روز کار میکند. البته در صورتی که مدت زمان 30 روز به پایان رسید میتوانید با به عقب برگرداندن تاریخ سیستم دوباره قابل استفاده اش کنید.

فرمت فایل: EXE
حجم: 45.24 مگابایت


دانلود
برچسب ها : نرم افزار محاسبات گرمایش از کف LoopCAD 2011 ,

یک نرم افزار جامع و کامل تهیه شده در شرکت ساراول جهت طراحی و انتخاب محصولاتی همچون هواساز ، هواساز چند منطقه ای ، انوع فن ها و محاسبات انواع کویل ها ی ساخته شده توسط کارخانه ساراول .

امکانات

  • محاسبه بار کویل بر اساس ورودی های متنوع

  • محاسبه و انتخاب فن های متنوع بر اساس شرایط ورودی و محاسبات الکترو موتور مربوط به آن

  • محاسبه بار گرمایی و سرمایی بر اساس استاندارد های مختلف تهویه مطبوع

  • امکان انتخاب نوع استفاده (جهت طراحی و یا محاسبه بار کویل های مختلف)

  • ارایه ابعاد و جزئیات دستگاه انتخاب یا طراحی شده

  • تبدیل گر واحد

  • نمودار سایکرومتری به صورت محاسباتی

  • چاپ خروجی های نرم افزار

برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.(حجم فایل 5.33MB)

 

دانلود
برچسب ها : نرم افزار طراحی و انتخاب هواساز-فن و محاسبات کویل ,

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]